Nieuwsbericht

Nieuw seizoen wadwachters Richel

Gepubliceerd op: 22 april 2022, 09.40 uur - Laatste update: 8 december 2022, 11.32 uur

Onze vrijwillige wadwachters verblijven vanaf 22 april 2022 weer in de wadwachterspost op zandplaat Richel. Vanuit deze drijvende post ontvangen de wadwachters bezoekers van de wadplaat om hen bewust te maken van dit stukje bijzondere en fragiele natuur.

We willen de natuur op Richel, en op andere wadplaten, beschermen door middel van voorlichting, gastheerschap en monitoring.

Rustplaats vogels en zeehonden

Richel is een zandplaat ten zuidoosten van Vlieland en is een belangrijke rustplaats voor vogels en zeehonden tijdens hoog- én laagwater. De wadwachters op Richel spelen een belangrijke rol in voorlichting over het belang van rust voor dieren.

Het doel is om wadliefhebbers en vaarrecreanten die hun schip laten droogvallen actief te informeren over het gebied. Verder houden de wadwachters zich bezig met tellingen van de verschillende diersoorten, houden ze verstoring bij en ruimen ze zwerfafval op, zoals plastic.

Broedseizoen

De wadwachtpost wordt elk jaar versleept naar Richel. Hij dient daar tijdens het broedseizoen als extra ogen en oren op de wadplaat, die tijdens laagwater deels toegankelijk is.

We willen bezoekers bewust maken van de intrinsieke waarde van het Wad en de rust die daarbij nodig is. Hiervoor werken we samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Waddenunit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Erecode voor Wadliefhebbers

We ondersteunen de Erecode voor Wadliefhebbers, die bedoeld is voor iedereen die het Waddengebied bezoekt. Hierin staat beschreven hoe je kunt genieten van natuur, zonder deze te verstoren. Zo draag je bij aan de bescherming van de bijzondere waddennatuur.

De wadwachters spelen hier een belangrijke rol in. Tot eind augustus 2022 verblijven ze dag en nacht op de wadwachterspost, daarna wordt deze weer weggesleept.