Nieuwsbericht

Meer zand voor de stranden van Banjaard en Breezand

Gepubliceerd op: 21 april 2022 - Laatste update: 13 december 2023, 14:22

Rijkswaterstaat gaat de komende weken onderhoud uitvoeren op de stranden bij Breezand (Walcheren) en De Banjaard (Noord-Beveland). Door extra zand aan te brengen, houden we de kustlijn op zijn plaats. Daardoor is het achterland weer beschermd tegen de zee.

Op maandag 25 april 2022 starten de werkzaamheden bij Breezand en 3 weken later gaan we door naar De Banjaard. Deze strandsuppleties zijn naar verwachting begin juni 2022 klaar.

We onderhouden de kust met behulp van zand. Het strand en de duinen zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door de wind, golven en stroming verdwijnt er op deze kustlocaties veel zand; vooral via de geul die hier vlak voor de kust ligt, de ‘Schaar van Onrust’.

Door regelmatig nieuw zand aan te brengen op het strand houden we de kustlijn hier op zijn plaats. Bij Breezand brengen we 500.000 m3 zand aan rond strandopgang de Zandput. Op het strand voor De Banjaard (Onrustpolder) wordt het strand tussen de Veersegat Dam en de Oosterscheldekering opgehoogd met 370.000 m3 zand. Hier hebben we in 2018 ook al eens een strandsuppletie uitgevoerd.

Wat gebeurt er op het strand?

De aannemer (Boskalis) heeft inmiddels het materieel naar het strand bij Breezand gebracht, zoals pijpleidingen en bulldozers. Het zand voor het strand wordt op ruim 10 km uit de kust door een baggerschip opgezogen. Het schip vaart terug naar de kust en perst het zand door een pijpleiding naar het strand. Bulldozers en shovels verspreiden het zand vervolgens over het strand. De wind zorgt daarna voor de verstuiving naar de duinen, zo wordt de kust verstevigd met hulp van de natuur.

Werkterrein verboden gebied, strand blijft toegankelijk

De werkzaamheden gaan dag en nacht, 7 dagen per week door. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee toegankelijk voor bezoekers. Het gedeelte van het strand waar gewerkt wordt is met linten afgezet. Dit is verboden gebied, vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels.

Loop om de leidingen heen en houd uw hond aan de lijn. Watersporters moeten minimaal 300 m afstand houden tot het baggerschip.

Waarom is kustonderhoud nodig?

Samen met de waterschappen onderhouden we de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een deel van ons land kwijt aan de zee. Nederland mag niet kleiner worden en ook willen we dat de Nederlandse kust meegroeit met de zeespiegelstijging. Daarom onderhouden we regelmatig de kust door zand vanuit zee op of vlak voor de kust aan te brengen.