Werkzaamheden

Vooraankondiging: A2/N2: werkzaamheden Randweg Eindhoven voor realisatie tunnel

Gepubliceerd op: 15 maart 2022 - Laatste update: 6 mei 2022, 12:34

In de maanden maart tot en met augustus 2022 worden er op meerdere momenten werkzaamheden uitgevoerd aan de Randweg Eindhoven. Hierdoor is er op de A2/N2 Randweg Eindhoven tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hogt in beide richtingen op meerdere momenten hinder voor het verkeer.

Het gaat om enkele nachtafsluitingen in maart en 2 keer weekendwerkzaamheden in mei. Daarnaast zijn er van 28 juli tot en met 22 augustus 2022 minder rijstroken beschikbaar voor het verkeer op de A2/N2 Randweg Eindhoven tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide in beide richtingen.

Dit levert ernstige verkeershinder op. Houd rekening met 60 minuten extra reistijd.

Afsluitingen maart 2022

Er zijn nachtafsluitingen tussen maandag 21 maart en woensdag 23 maart op:

  • A50/N2 ter hoogte van knooppunt Batadorp komende vanuit Nijmegen richting Eindhoven-Centrum
  • A2/N2 ter hoogte van knooppunt Batadorp komende vanuit ’s-Hertogenbosch richting Eindhoven-Centrum

Er zijn nachtafsluitingen tussen donderdag 24 maart 21.00 uur tot vrijdag 25 maart 05.00 uur op:

  • A50/N2 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Batadorp komende vanuit Nijmegen richting Eindhoven-Centrum
  • A2/N2 verbindingsweg ter hoogte van Batadorp komende vanuit ’s-Hertogenbosch richting Eindhoven-Centrum
  • A58/N2 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Batadorp komende vanuit Tilburg richting Eindhoven-Centrum

Werkzaamheden met hinder voor wegverkeer april/mei 2022

Er zijn weekendwerkzaamheden van vrijdag 29 april tot maandag 2 mei en van vrijdag 6 mei tot maandag 9 mei op:

  • A2 randweg Eindhoven tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hogt in beide richtingen

Verwachte verkeershinder juli/augustus 2022

Van 28 juli tot en met 22 augustus zijn er door de werkzaamheden minder rijstroken beschikbaar op:

  • A2/N2 randweg Eindhoven tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide in beide richtingen

We werken in deze periode met een alternatief verkeerssysteem, met smallere rijstroken en aangepaste snelheid. Houd rekening met een extra reistijd van 60 minuten.

Hinder beperken

Er worden verschillende maatregelen genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Hierover is dan ook al intensief overleg gevoerd met onder andere de omliggende gemeenten en hulpdiensten.

Weggebruikers worden vroegtijdig gewaarschuwd over de afsluitingen, omleidingsroutes en mogelijke alternatieve wijzen van reizen. Dat gebeurt onder andere op de website van Rijkswaterstaat en de website VanAnaarBeter. Daarnaast zetten we social media in en informeren we belangrijke doelgroepen gericht, zoals bijvoorbeeld de (internationale) transportbranche.

Werkzaamheden gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven gaat een tunnel realiseren onder de A2/N2 om zo de bereikbaarheid van o.a. Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus (BIC), Westfields en Flight Forum aan de westzijde én het Goods Distribution Centre (GDC) Acht aan de oostzijde te verbeteren.

Bovengenoemde werkzaamheden zijn onderdeel van de werkzaamheden om in de zomer (augustus) 2022 de tunnelonderdoorgang klaar te maken. Meer informatie over de nieuwe tunnelonderdoorgang van de A2/N2 vindt u op de website van Strukton Civiel.

Werkzaamheden gemeente Eindhoven

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).