Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat verplaatst 19 zomereiken vanwege verbreding A27 Houten - Hooipolder

Gepubliceerd op: 8 maart 2022, 16.05 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 13.44 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat start Copijn Boomspecialisten op 10 maart 2022 met het verplaatsen van 19 zomereiken, die nu nog langs de oprit van de snelweg A27 bij Vianen staan.

De bomen komen samen met zo’n 1.000 struiken terecht aan de rand van woonwijk De Hagen en vormen zo een ‘groen scherm’ tussen de wijk en de te verbreden A27 Houten - Hooipolder.

‘Groen scherm’

De 19 zomereiken nabij de oprit moeten verdwijnen in verband met de wegverbreding van de A27 Houten - Hooipolder. Bijzonder is dat de bomen niet worden gekapt, maar nu al worden uitgegraven en verplaatst naar de rand van woonwijk De Hagen ter hoogte van de Gouden Regenstraat. Zo blijft lokaal groen behouden en creëren we een ‘groen scherm’ tussen De Hagen en de te verbreden snelweg A27.

Verbetering leefbaarheid in De Hagen

Het verplaatsen van de bomen en het planten van de struiken is het resultaat van goede samenwerking tussen Stichting de Hagen Vianen, gemeente Vijfheerenlanden en Rijkswaterstaat. Ben Böing van Stichting de Hagen Vianen is blij met het verplaatsen van de zomereiken en het planten van de struiken.

Het is heel fijn dat Rijkswaterstaat de rand van onze woonwijk – vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden – al inricht als “groen scherm” richting de A27. Als stichting hebben we hier samen met gemeente Vijfheerenlanden voor gepleit bij Rijkswaterstaat. Hierdoor hebben we in De Hagen straks minder overlast van de wegwerkzaamheden én daarna ook van de bredere snelweg. Dat komt de leefbaarheid in onze wijk ten goede.

Werkzaamheden

Het verplaatsen en herplanten van de bomen vindt plaats op 14 en 15 maart 2022. In de week van 14 maart plant Copijn Boomspecialisten alle 1.000 struiken. Het verplaatsen van de bomen en het planten van de struiken levert naar verwachting geen hinder op voor omwonenden en weggebruikers. De groenstrook wordt tijdens de wegverbreding van de A27 Houten – Hooipolder, die eind 2023 van start gaat, nog verder uitgebreid.

Over de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder

De A27 tussen Houten en Hooipolder vormt een van de belangrijkste connecties tussen Midden- en Zuid-Nederland. Het traject is door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Daarom start Rijkswaterstaat met de verbreding van de 47 km lange snelweg.

Ook wordt knooppunt Hooipolder aangepakt, 3 bruggen vervangen, 1 bestaande brug verbreed en een aansluiting gemaakt voor bedrijventerrein Groote Haar. Zo vernieuwen we de infrastructuur en verbeteren we de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in de omgeving voor de komende decennia.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder op de website A27 Houten - Hooipolder.