Nieuwsbericht

Conserveringsonderzoek Spooldersluis en Spoolderbrug

Gepubliceerd op: 7 maart 2022 - Laatste update: 10 maart 2022, 16:08

Op de woensdagen 9 en 16 maart 2022 van 7.00 uur tot en met 16.00 uur onderzoekt Rijkswaterstaat de verflagen op de Spooldersluis en de Spoolderbrug. Dit zogeheten conserveringsonderzoek is onderdeel van onze voorbereidingen voor een grondige renovatie van het sluiscomplex.

Spoolderbrug afgesloten voor autoverkeer

De Spoolderbrug is tijdens deze werkzaamheden volledig afgesloten voor autoverkeer. Een korte omleidingsroute wordt aangegeven. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen beperkt gebruikmaken van de brug. Als de brug voor de werkzaamheden open staat, moeten zij ongeveer 10 minuten wachten. Scheepvaart kan in principe gewoon passeren.

Onderzoek: kwaliteit verf en aanwezigheid schadelijke stoffen

Het onderzoek is onderdeel van de voorbereidingen voor een grondige renovatie van het sluiscomplex. Tijdens die renovatie krijgen veel stalen delen van de Spooldersluis en de Spoolderbrug een nieuwe verflaag. In het voorbereidende onderzoek kijken we nu om te beginnen hoe goed de bestaande verf nog beschermt. We letten onder meer op roest, blaren, scheuren en afbladderen. Daarnaast meten we de dikte van de verflaag en testen we hoe goed de verf nog hecht.

Bovendien onderzoeken we in hoeverre er stoffen in de verf zitten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld chroom-6 of zogeheten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Dat is belangrijk om te bepalen welke veiligheidsmaatregelen bij de renovatiewerkzaamheden nodig zijn.

Renovatie Spooldersluis

De Spooldersluis ligt in de gemeente Zwolle en vormt de verbinding tussen de IJssel en het Zwolle-IJsselkanaal, met daarachter het Zwarte Water. Hier passeren elk jaar ruim 6.000 binnenvaartschepen en bijna 11.000 recreatievaartuigen. Daarnaast maakt de sluis onderdeel uit van de primaire waterkering tussen de dijkringen Salland en Mastenbroek.

De Spooldersluis en de Spoolderbrug zijn in 1963 gebouwd. Deze objecten zijn in de loop der jaren intensief gebruikt. Daardoor neemt de kans op storingen toe. Met een grondige renovatie zorgen we dat de sluis en de brug ook de komende jaren veilig blijven werken.