Werkzaamheden

Onderhoud bomen N57 bij Brielle

Gepubliceerd op: 16 februari 2022

Rijkswaterstaat verwijdert en snoeit vanaf 28 februari 2022 populieren die aan weerszijden op het talud langs de N57 bij Brielle ter hoogte van de brug naar Voorne Putten groeien.

Door de gevorderde leeftijd van de forse bomen zijn de toppen verzwakt. In combinatie met wind is de staat van de bomen een veiligheidsrisico voor weggebruikers. Om afbrekende takken of omvallende bomen op de rijbaan te voorkomen, haalt de aannemer 22 in slechte staat verkerende populieren aan de noordkant weg.

De 21 populieren aan de zuidkant krijgen een flinke snoeibeurt om ze veilig te houden. Voor een diverse beplanting laat Rijkswaterstaat iepen en zomereiken planten waar de populieren verdwijnen.

Hinder

Om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken wordt ’s nachts gewerkt. Tijdens de werkzaamheden is er een tijdelijke afsluiting van 1 rijstrook van de autoweg N57. Fietsers op het naastgelegen fietspad moeten een kort stukje omrijden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of de website VanAnaarBeter. Stuur een tweet naar het Twitteraccount @Rijkswaterstaat of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).