Nieuwsbericht

Marktconsultatie nieuwe onderhoudscontracten Rijksrederij

Gepubliceerd op: 15 februari 2022

Rijkswaterstaat start met de aanbesteding van nieuwe onderhoudscontracten voor de schepen en overige vaartuigen van de Rijksrederij. Op maandag 7 maart 2022 is er een online marktconsultatie voor geïnteresseerde marktpartijen. Aanmelden kan tot 1 maart.

De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt ongeveer 100 specialistische schepen en stelt deze beschikbaar aan diverse overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de Douane. Rijkswaterstaat wil nieuwe onderhoudsovereenkomsten in de markt zetten voor het onderhoud en de exploitatie van de vaartuigen en drijvende objecten van de Rijksrederij.

Rijksrederij vloot

De huidige vloot van de Rijksrederij is zeer divers en bestaat uit:

  • Zeegaande schepen die worden gebruikt in internationale wateren, Nederlands Continentaal Plat (NCP) / Noordzee en kustwateren 
  • Binnenvaartschepen, gebruikt in Nederland 
  • RHIB’s en overige kleine gemotoriseerde (bij)boten, gebruikt in Nederland (sommige ook NCP en daarbuiten) 
  • Overig drijvend materieel, gebruikt in Nederland 

Doel van de marktconsultatie

Met de marktconsultatie wil Rijkswaterstaat samen met marktpartijen en brancheverenigingen de mogelijkheden verkennen van de aanbesteding van de uitvoering van het onderhoud aan de vloot van de Rijksrederij. Onderwerpen die wij daarbij willen bespreken zijn onder andere: de perceelverdeling van de opdracht, de mogelijkheden van onderlinge samenwerking en de verdere verduurzaming van de vloot van de Rijksrederij. Ook gaan we graag in gesprek over de vraag hoe we met Risk Based Maintenance optimaal gebruik kunnen maken van de kennis en expertise die bij marktpartijen beschikbaar is.

Voor wie is deze marktconsultatie bedoeld?

Wij gaan graag in gesprek met marktpartijen die invulling kunnen en willen geven aan de ambitie van de Rijksrederij om het onderhoud van bedoelde vaartuigen uit te voeren en die ervaring hebben met het onderhouden van dit type vaartuigen.

Meer informatie en aanmelden

De marktconsultatie wordt gehouden op maandag 7 maart 2022 van 10.00 tot 12.00 uur. De bijeenkomst is online, via Microsoft Teams. Deze marktconsultatie is 20 januari 2022 gepubliceerd op TenderNed, onder kenmerk 344811 Markconsultatie OHC (onderhoudscontract) 2023. Aanmelden kan via genoemde link, tot 1 maart 15.00 uur.