Voorjaar/zomer 2022 onderhoud Maxwell Taylorbrug

Nieuwsbericht

Voorjaar/zomer 2022 onderhoud Maxwell Taylorbrug

Gepubliceerd op: 4 januari 2022

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat aannemer Dura Vermeer in een periode tussen april en augustus 2022 onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Maxwell Taylorbrug. Deze ligt over de N279 en Zuid-Willemsvaart in Veghel. De brug zal dan naar verwachting een aantal weken afgesloten zijn

Nachtafsluiting technische inspectie

De exacte werkperiode wordt bepaald op basis van een gerichte technische inspectie waarvan de resultaten in het 1e kwartaal van 2022 bekend zijn. Deze inspectie voeren we uit van maandag 24 januari tot en met woensdag 26 januari.

Tussen dinsdag 25 januari 20:00 en woensdag 26 januari 05:00 uur is de brug voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten (ook openbaar vervoer). Dit is met de diverse belanghebbenden afgestemd. In die nacht meten we het wegdek en boren we in het wegdek. Om de overlast voor omwonenden zoveel als mogelijk te beperken, begint de inspectie aan de Noordzijde. Op deze manier werken we van de woningen af naarmate het later wordt.

Werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat Rijkswaterstaat laat verrichten. De werkzaamheden aan de in 1969 in gebruik genomen Maxwell Taylorbrug worden uitgevoerd door aannemer Dura Vermeer. Ze bestaan onder andere uit het vervangen van asfaltverhardingen, voegovergangen, oplegblokken en het herstellen van de leuningen en de geleiderail.

Uiteraard worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd zodra de exacte werkperiode bekend is. Dan is ook duidelijk welke omleidingen er van toepassing zijn. Hierbij houden we rekening met werkzaamheden die in dezelfde periode worden verricht aan het asfalt vanaf de brug richting de rotonde. Dit wordt gedaan in opdracht van de gemeente Meijerijstad. Het gaat om de rotonde aan de zuidelijke zijde van de brug, richting het bedrijventerrein.

Onderhoud en aanleg vaarwegen

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water in Zuid-Nederland. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.