Nieuwsbericht

Schuiven stuw Roermond weer geplaatst

Gepubliceerd op: 13 januari 2022 - Laatste update: 13 januari 2022, 13:01

Woensdagavond, 12 januari 2022, heeft Rijkswaterstaat een deel van stuw Roermond kunnen zetten vanaf een kraanschip. Hiermee is de waterstand op dit moment weer onder controle voor het stuwpand Roermond (tussen stuw Linne en stuw Roermond). De volgende stap is onderzoeken wat de schade aan de stuw is.

Onderzoek schade

Vanwege schade aan de stuw bij Roermond kon de stuw niet via de normale procedure worden gezet. Normaal gebeurt dit via een kraan op de stuw. Woensdagavond zijn 2 van de 3 rijen schuiven gezet vanaf het kraanschip. Zodra het mogelijk is wordt de schade aan de stuw verder geïnspecteerd. Dit is onder meer afhankelijk van de stroomsnelheid van het water en het zicht onder water.

Monument

Stuw Roermond is bijna 100 jaar oud en een rijksmonument. De stuw zorgt ervoor dat het waterpeil geregeld kan worden binnen stuwpand Roermond. Het goed functioneren van de stuw is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart over de Maas. Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een forse vervangingsopgave. De vervanging van de stuw bij Roermond is voorzien rond 2035. In 2023 staat nog een keer groot onderhoud aan de stuw gepland, meer informatie hierover vind je in de animatie Groot Onderhoud Stuwen.

Zetten en strijken

Bij hoogwater wordt een stuw gestreken, dus weggehaald. Zo kan het water snel wegstromen. Als het waterpeil weer daalt, wordt een stuw weer gezet. Dat betekent dat de onderdelen weer terug worden geplaatst en de stuw weer water tegen kan houden. Beweegbare schuiven in de stuwen zorgen ervoor dat er meer of minder water doorgelaten wordt. Zo wordt het waterpeil gecontroleerd.