Nieuwsbericht

Archeologisch verkennend booronderzoek bij de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad

Gepubliceerd op: 8 november 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:22

Rijkswaterstaat start op 11 november 2021 met het archeologisch verkennend booronderzoek ter voorbereiding van de verbreding van de snelweg A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad.

Het onderzoek duurt tot 23 december 2021. Het verkeer ondervindt minimale hinder van de archeologische werkzaamheden.

Onderzoek voor uitvoering van het werk

Door de onderzoeken nu uit te voeren, heeft Rijkswaterstaat voldoende tijd om eventuele archeologische waarden verder te onderzoeken en veilig te stellen. Dit onderzoek is wettelijk verplicht volgens de Erfgoedwet. Wanneer de verbreding plaatsvindt, is door de stikstofproblematiek nog niet bekend.

Verkennende boringen

Bij het archeologisch onderzoek worden 463 verkennende boringen uitgevoerd. Dit wordt deels handmatig en deels mechanisch gedaan. Gekeken wordt of de grond in het verleden al eens verstoord is door grondwerkzaamheden zoals ploegen. Als de grond verstoord is, dan worden er geen archeologische vondsten meer verwacht. Deze zijn dan waarschijnlijk al vernietigd. De boorresultaten tonen aan of vervolgonderzoek nodig is. Een eventueel vervolgonderzoek vindt later plaats.

Kans op vondsten aanwezig

De kans op bijzondere vondsten is aanwezig. Bij eerdere onderzoeken in de buurt van de snelweg A6 werden al resten van de Swifterbantcultuur gevonden. Zoals fragmenten van aardewerk, vuursteenafslagen, verkoolde moerasplanten en graan. Ook zijn er in de omgeving van het te onderzoeken gebied verschillende scheepswrakken uit de Nieuwe Tijd gevonden.

De vondsten zijn opgeslagen door de provincie Flevoland in het provinciaal depot van Bodemvondsten in Lelystad. De waardevolle scheepwrakken zijn op 2 manieren bewaard: afgedekt in de grond of tentoongesteld in een museum.

Hinder verkeer

De werkzaamheden worden overdag met minimale hinder voor het verkeer uitgevoerd. De meeste boorlocaties kunnen veilig van de zijkanten van de snelweg worden benaderd. Boorlocaties die alleen te bereiken zijn vanaf de snelweg, worden vanaf de vluchtstrook of parkeerplaats bereikt.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Kijk voor meer informatie op de projectpagina A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).