Nieuwsbericht

Toekomstplannen voor IJsselmeerkust in concept klaar

Gepubliceerd op: 24 september 2021

Op 4, 11 en 12 oktober 2021 vinden er online bijeenkomsten plaats, om de toekomstplannen voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust nog een keer met de omgeving te bespreken. Dit is een vervolg op de Kustweken van afgelopen maart.

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN, werken samen om de plannen in dit gebied af te stemmen.

De samenwerkende betrokken overheden gingen in maart 2021, tijdens de Kustweken, met belanghebbenden in gesprek. Zij konden hun mening en ideeën geven over onder andere natuur, drinkwatervoorziening, recreatie en toerisme. Maar ook over wonen en werken en energie in het gebied. Dit heeft geleid tot een concept-Kustvisie, een document met daarin een visie op de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust.

Concept-Kustvisie

Deze concept-Kustvisie leggen wij ook voor aan de omgeving. Is alles goed meegenomen, kunnen belanghebbenden zich hierin vinden en wat kan er nog beter? Vragen die wij met de omgeving bespreken, tijdens een online sessie die 2 keer plaatsvindt. Op maandag 11 en dinsdag 12 oktober 2021 van 19.30 tot 21.30 uur. De concept-Kustvisie staat vanaf 27 september 2021 op de website.

Informatiebijeenkomst

Voor een algemeen beeld over de huidige ontwikkelingen in de kustomgeving, is er op maandag 4 oktober 2021 van 19.30 tot 21.00 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de onderzoeken en projecten die plaatsvinden in het gebied. En over hoe de plannen zijn en hoe de omgeving betrokken blijft.

Aanmelden

Meer informatie vindt u op de website. Aanmelden voor 1 of meerdere bijeenkomsten kan vanaf maandag via de website of via deze link.

Samen werken we aan de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust

In het Noord-Hollandse IJsselmeergebied, langs de kust van Den Oever tot Enkhuizen, gebeurt veel. Er staan de komende jaren tal van projecten op stapel. De plannen gaan over allerlei onderwerpen zoals natuur en drinkwatervoorziening. Maar ook recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij en energie.

Om al deze plannen op elkaar af te stemmen werken Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN samen.

Project Wieringerhoek

Project Wieringerhoek is een project van Rijkswaterstaat. Het heeft tot doel de ecologische kwaliteit van de Nederlandse wateren te verbeteren, op zo’n manier, dat er ook economische ontwikkeling mogelijk blijft. Op dit moment worden verschillende varianten in de Wieringerhoek onderzocht op voor- en nadelen.