Aanbrengen proefvlakken op houten bruggen Sneek (N7); 18 augustus 2021

Nieuwsbericht

Aanbrengen proefvlakken op houten bruggen Sneek (N7); 18 augustus 2021

Gepubliceerd op: 17 augustus 2021

Woensdag 18 augustus 2021 start Rijkswaterstaat met het aanbrengen van proefvlakken op het Krúsrak; 1 van de 2 bekende houten bruggen over de autoweg N7 in Sneek. Tijdens het aanbrengen van de proefvlakken vanaf een steiger, is er enkele weken sprake van enige verkeershinder op de Akkerwinde; de route over het Krúsrak.

Verduurzaamd hout

Deze bruggen zijn toe aan groot onderhoud; dit staat gepland voor 2023. De unieke objecten zijn bijna volledig gemaakt van verduurzaamd hout, genaamd accoya. Er is nog weinig ervaring hoe het onderhoud bij dit verduurzaamde hout het beste kan worden uitgevoerd. Door het aanbrengen van proefvlakken op de zuidelijke bogen van de oudste brug (2008), worden zaken nu eerst in de praktijk getest. De proefvlakken worden vervolgens minimaal 1 jaar gemonitord.

Verkleuring en scheurvorming geconstateerd

De houten bruggen zijn sinds de bouw in 2008 (Krúsrak) en 2010 (Duvelsrak) diverse malen geïnspecteerd. Na uitgebreider onderzoek in 2018 en 2019 is vastgesteld dat naast verkleuringen en het afbladeren van de coating er ook sprake is van scheurvorming. Dit laatste komt doordat op diverse plaatsen vocht in het hout is doorgedrongen. Om dit alles te herstellen, moet er groot onderhoud worden uitgevoerd. De constructieve veiligheid is niet in het geding.

Meer kennis over beste aanpak

Het doel van de proefvlakken is om meer praktijkkennis op te doen over:

  • welke manier van reinigen het meest geschikt is;
  • welke coating het meest geschikt is;
  • hoe naden en aanhechtingen het best kunnen worden hersteld;
  • hoe het hout het beste kan worden geconserveerd.

De steigers worden 'ingepakt' om stof- en geluidhinder zoveel mogelijk te beperken en om het drogen van het hout te versnellen. De opgedane kennis wordt verwerkt in een plan van aanpak voor het onderhoud en vormt de basis van het monitoringsplan voor de komende jaren.

Groot onderhoud staat gepland voor 2023

Duidelijk is al wel dat het onderhoud het beste kan worden uitgevoerd in de periode mei – september omdat dan de omstandigheden gunstiger zijn voor een goed resultaat (droger en warmer). De proefvlakken moeten verdere waardevolle kennis opleveren die gebruikt kan worden bij uitwerken en uitvoeren van het groot onderhoud dat nu gepland staat in 2023.

Zie ook