Nieuwsbericht

Vanaf 26 juli 2021 maximaal 50 km/h op de Haringvlietbrug (A29)

Gepubliceerd op: 20 juli 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:57

Maandagochtend 26 juli 2021 vanaf 05.00 uur geldt op de Haringvlietbrug een nieuwe maximumsnelheid van 50 km/h. Daarnaast wordt in beide richtingen het verkeer via 1 rijstrook over de brug geleid.

Minister van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten tot deze maatregel om de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken.

Verkeersmaatregelen plaatsen

Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg, zoals bebording en barriers. Dit gebeurt van zondagnacht 25 juli 21.00 uur op maandagochtend 26 juli 2021 05.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.

Omleidingen

  • Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via de snelweg A15, A16, snelweg A17 of snelweg A59.
  • In omgekeerde richting Bergen op Zoom-Rotterdam is dit de A59/A17, A16, A15.
  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57.
  • In omgekeerde richting Rotterdam-Zierikzee is dit de N57, A15.

Aanleiding snelheidsverlaging

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat.

Wekelijkse inspecties en aandraaien van de klemmen volstaan niet meer. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer. Om de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken, is daarom besloten tot deze maatregel.

Hinder

Het afsluiten van 1 rijstrook op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer zal leiden tot forse files op de snelweg A29 en op de snelweg A16 (uitwijkroute). Dit heeft veel impact op de bereikbaarheid van een groot gebied, niet alleen in Zuid-Holland maar ook in Zeeland en Brabant. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom in nauw contact met provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en brancheorganisaties hoe de overlast voor de (vaar)weggebruikers zoveel mogelijk verminderd kan worden.

Met actuele reisinformatie, uitgebreide communicatie en gerichte mobiliteitsmaatregelen willen we de hinder beperken. Een deel van het verkeer wordt omgeleid, opgeroepen om de spits te mijden en waar mogelijk thuis te werken. De extra reistijd rond de Haringvlietbrug tijdens een avondspits op een werkdag kan dan uitkomen op ongeveer 30 minuten.

Scheepvaart

Eerder was al besloten om de brug eenmaal per week te openen voor de hoge scheepvaart (>13m) op vrijdag om 12 uur, aansluitend op een inspectie. Deze maatregel blijft vooralsnog gelden.

Parallelbaan

De parallelrijbaan gaat dicht voor normaal verkeer om sluipverkeer te voorkomen en het dichtslibben van het onderliggend wegennet tegen te gaan. De parallelbaan blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruik maken van deze parallelbaan.

Andere onderzochte opties

Rijkwaterstaat heeft naast een herontwerp van de klemmen ook een aantal andere opties onderzocht om de bevestiging van de klemmen te verbeteren of om op een andere manier de levensduur van de brug te verlengen. Er is onder andere gekeken naar vervanging van het aluminium rijdek door een houten rijdek en naar de aanleg van een tijdelijke vaste brug. Dit heeft geen kansrijke oplossingen opgeleverd die snel zijn te realiseren.

Snelheid is belangrijk omdat het om een acuut probleem gaat en de brug naar verwachting pas over 2 jaar voorzien is van een nieuwe klep. Parallel aan de invoering van de snelheidsverlaging en wegversmalling kijkt Rijkswaterstaat in overleg met het openbaar ministerie en politie of de maatregelen zo aangepast kunnen worden dat de hinder voor het wegverkeer verlicht wordt. Hierbij wordt gekeken naar alternatieven om handhaving mogelijk te maken zonder een rijstrook te onttrekken.

Vervolg

De trillingen in de klep van de brug zullen verminderen door het verlagen van de maximumsnelheid op de brug. Of deze maatregel het lostrillen van de klemmen helemaal voorkomt, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat monitort het effect van de maatregel. Als de maatregel effectief blijkt te zijn kan de brug mogelijk weer vaker bediend worden voor de hoge scheepvaart. Bij onvoldoende resultaat kunnen extra maatregelen nodig zijn.

Meer informatie

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen en de hinder voor (vaar)weggebruikers vindt u in ons online dossier A29 Haringvlietbrug

Renovatie Haringvlietbrug

Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug is vanaf begin 2023 einde levensduur en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is in volle gang. Volgens de huidige planning wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen en voorzien van nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. De Haringvlietbrug zal tijdens de vervanging van de klep meerdere weken gestremd zijn voor het wegverkeer. Het vaste deel van de brug en de A29 worden na 2025 gerenoveerd.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. Voor deze omvangrijke klus maken we zo veel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. De Haringvlietbrug is een van de bruggen die wordt aangepakt.