Nieuwsbericht

Nieuw contract renovatie en onderhoud veerhavens Waddenzee

Gepubliceerd op: 24 juni 2021 - Laatste update: 15 november 2023, 12:50

Rijkswaterstaat heeft het nieuwe contract voor renovatie en onderhoud van de veerhavens aan de Waddenzee gegund aan de combinatie SPIE Nederland B.V., De Boer & De Groot Civiele Werken B.V. en Jansma Drachten B.V. Het contract met deze aannemerscombinatie gaat in op 1 juli 2021.

Het contract omvat de renovatie van een meerjarig onderhoud aan bijna alle veerhavens aan de Waddenzee, met uitzondering van de havens van Texel en Den Helder. Dit contract is gericht op werksoorten die specifiek op dit bijzondere areaal van toepassing zijn, zoals het onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van de auto-en voetgangersbruggen.

Groot onderhoud noodzakelijk

Als gevolg van het einde van de levensduur van bepaalde, kritische onderdelen van de veerhavens is groot onderhoud noodzakelijk. In de periode eind 2021 tot eind 2023 worden daarom diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van bestrating, hekwerken, verlichting (volgens het Dark Sky principe voor de Waddenzee), revisie van beweegbare delen van de bruggen en de vernieuwing van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties.

Ook zullen op Terschelling en Holwerd enkele damwanden worden gerenoveerd.

Langere looptijd

Als het groot onderhoud is afgerond, vangt de meerjarige onderhoudsperiode aan. Het contract kent daarmee een langere contractduur dan voorheen en geldt voor een periode van ruim 8 jaar (tot einde 2029), plus een mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar.

Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de markt voor meer zekerheid en voorspelbaarheid in contracten van Rijkswaterstaat.

Planning

De komende maanden bepalen de aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat de exacte planning. Dit gebeurt in overleg met de belangrijkste stakeholders in dit gebied. Passagiers worden de komende jaren via diverse kanalen, waaronder (social) media, geïnformeerd over welke werkzaamheden er op welk moment worden uitgevoerd.

1 van de belangrijkste criteria voor de uitvoering van de werkzaamheden is dat de dienstregeling van en naar de Waddeneilanden geen hinder mag ondervinden van de werkzaamheden. De winnende aannemerscombinatie heeft onder meer op dit onderdeel overtuigende plannen ingediend.

Op weg naar een vitale infra

Dit contract sluit aan bij het transitietraject 'Op weg naar een vitale infrasector', waar Rijkswaterstaat en de markt samen aan werken. Vanuit de transitie is er veel aandacht voor het doorvoeren van direct merkbare verbeteringen in projecten en aanbestedingen, zoals dit contract voor het bijzondere areaal.

Rijkswaterstaat en markt trekken hier lering uit voor structurele verbeteringen op de lange termijn. Zo werken partijen samen toe naar een optimale samenwerking in de hele keten van het onderhoud aan (vaar)wegen en aan een continue verbetering van de kwaliteit en effici├źntie in projecten.