Met 7 miljoen m3 zand Texel tegen de Noordzee beschermen

Nieuwsbericht

Met 7 miljoen m3 zand Texel tegen de Noordzee beschermen

Gepubliceerd op: 3 mei 2021 - Laatste update: 4 mei 2021, 11:40

Rijkswaterstaat start deze week (03-05-2021) met de zandsuppletie op het strand van Texel tussen strandpaal 9 en strandpaal 13. Eerder dit jaar (2021) is al gestart met zandsuppleties onderwater, op de ondiepe vooroever, vlak voor de kust van Texel-Midden en Texel-Noord. De strandsuppletie op Texel-Zuidwest duurt tot eind juni 2021, de vooroeversuppleties nog tot uiterlijk 1 maart 2022.

Met dit kustonderhoud houden we de kust van Texel op zijn plaats. Zo is het eiland de komende jaren weer goed beschermd tegen de zee.

Veiligheid voor de strandgebruikers

Bij de strandsuppletie tussen paal 9 en 13 is het werkterrein waar het zand wordt gestort, vanwege de veiligheid voor strandgebruikers, afgesloten voor strandrecreatie. Het overige deel van het strand is vrij toegankelijk. Zodra het strand weer veilig te gebruiken is, wordt dit deel weer vrijgegeven voor recreatie. Om bij werkzaamheden op het strand de hinder voor strandbezoekers en strandpaviljoens te beperken, sluiten we een zo klein mogelijk gebied af. De rest van het strand is gewoon toegankelijk. Ook zijn er passeerstroken langs het werkterrein.

Bijna 5 voetbalstadions vol zand

In totaal wordt 7 miljoen m3 zand van de Noordzeebodem aangebracht op de vooroever en het strand om de kustlijn van Texel weer in topconditie te brengen. Dat is vergelijkbaar met 5 grote voetbalstadions bijna tot aan de nok gevuld met zand. De werkzaamheden gaan dag en nacht, 7 dagen per week door.

Noodzaak kustonderhoud

Ruim een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat al 30 jaar de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Om de kust te onderhouden, gebruikt Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand.