Inspectie geluidschermen in Roosendaal van start

Nieuwsbericht

Inspectie geluidschermen in Roosendaal van start

Gepubliceerd op: 21 mei 2021, 11:50 - Laatste update: 21 mei 2021, 13:27

Rijkswaterstaat start 25 mei 2021 met de inspectie van de geluidschermen langs de snelweg A58 in Roosendaal, tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Oost (23). De werkzaamheden worden uitgevoerd door adviesbureau Kragten uit Herten en zijn begin juni 2021 gereed.

Om de inspectie mogelijk te maken, is in de periode januari tot en met maart 2021 de begroeiing op en rond de geluidschermen verwijderd. Tijdens de inspectie worden de geluidschermen visueel gecontroleerd op mogelijke gebreken, zoals verzakkingen van de ondergrond, openingen in of onder de geluidschermen en loszittende of ontbrekende bouten en moeren. Uiterlijk in augustus 2021 wort het adviesrapport opgeleverd op basis van de resultaten van de inspectie.

Renovatie geluidschermen A58

Rijkswaterstaat gaat de geluidschermen langs de A58 in Roosendaal renoveren. Het doel is om deze veilig, onderhoudsvrij en toekomstbestendig te maken tot minimaal 2045. Na de inspectie en het onderzoek worden vanaf augustus 2021 de renovatieplannen verder uitgewerkt en wordt er meer duidelijk over de omvang en uitvoering van de renovatie.

Verkeersmaatregelen

Om de inspectie en onderzoek veilig te kunnen uitvoeren, zijn zeer beperkte verkeersmaatregelen nodig. Zo kunnen tijdens de werkzaamheden kortstondig de toe- en afritten van de A58 afgesloten worden. Weggebruikers zullen hier nauwelijks hinder van ondervinden.

Meer informatie werkzaamheden A58

Heeft u vragen of opmerkingen over werkzaamheden? Dan kunt u ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).