Nieuwsbericht

Weekend 16-19 april 2021: verkeershinder in Zeeland verwacht door werkzaamheden N57 en A4/A58

Gepubliceerd op: 15 april 2021 - Laatste update: 15 april 2021, 19:30

Komend weekend (16-19 april 2021) staan er werkzaamheden ingepland aan de autoweg N57 Oosterscheldekering en aan de A4/A58 bij knooppunt Markiezaat. Dit kan tot (ernstige) verkeershinder leiden, met name in de provincie Zeeland.

Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30-60 minuten. Voor beide werkzaamheden geldt de afsluiting van vrijdag 16 april 21.00 uur tot maandag 19 april 05.00 uur voor al het verkeer. 

Gewijzigde omleidingsroute

Oorspronkelijk was de omleidingsroute van en naar Zeeland via Antwerpen in België gepland. Door de geldende coronamaatregelen bij onze Zuiderburen is dit niet mogelijk. We hebben in afstemming met gemeenten en provincies onderzocht of spreiding van werkzaamheden minder hinder oplevert. Dat zou betekenen dat werkzaamheden in de meivakantie plaatsvinden, wat tot meer hinder leidt. Bovendien leidt fasering van werkzaamheden tot meer veiligheidsrisico’s. De nieuwe omleidingsroute is als volgt:

Verkeer komende vanuit Zeeland in de richting van Tilburg/Breda/Rotterdam:

 • Vanaf de snelweg A58 neem je afrit 31 Rilland
 • Onderaan de afrit linksaf richting de N289
 • De N289 volgen tot de aansluiting Hoogerheide
 • Ga daar de A58 weer op richting Bergen op Zoom

Verkeer komende vanuit Zeeland in de richting van Antwerpen:

 • Vanaf de A58 neem je afrit 31 Rilland
 • Onderaan de afrit linksaf richting de N289
 • De N289 volgen tot de aansluiting Hoogerheide
 • Ga daar de A58 weer op richting Antwerpen

Verkeer komende vanuit België in de richting van Tilburg/Breda/Rotterdam:

 • Vanaf de snelweg A4 neem je de A58 richting Middelburg
 • Neem de afrit 31 Rilland; onderaan de afrit rechtsaf richting de N289
 • Volg de N289 tot aan de N659 (Oesterdam); sla linksaf de N659 (Oesterdam) op
 • Volg de N659 tot de N286; sla rechtsaf richting de N286
 • Volg de N286 tot de aansluiting Tholen; ga op de A4 richting Rotterdam of Tilburg/Breda

Hindermaatregelen N57 en A4/A58

De verkeersdrukte is momenteel beperkt vanwege de coronamaatregelen en het ontbreken van evenementen. Toch is verkeershinder te verwachten. Om de hinder zoveel als mogelijk te voorkomen, neemt Rijkswaterstaat komend weekend een aantal extra maatregelen:

 • Stand-by bergers op strategische locaties (Zeelandbrug, Oude rijksweg en Oesterdam)
 • Inzet (mobiele) verkeersregelaars
 • Extra inzet tekstwagens

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Tijdens de werkzaamheden hebben hulpdiensten in noodsituaties te allen tijde ongehinderd doorgang.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie Werkzaamheden N57 en A4/A58

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de Pagina Geplande wegwerkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).