Tijdig om tafel met partijen over verkeershinder A2: wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Interview

Tijdig om tafel met partijen over verkeershinder A2: wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Gepubliceerd op: 26 april 2021 - Laatste update: 29 april 2021, 15:18

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 km verbreed van 2x2 met spitsstroken naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. De geplande wegwerkzaamheden hebben gevolgen voor weggebruikers en omwonenden van de A2.

Het gaat hier namelijk om letterlijk het smalste stukje van Nederland en de slagader van Limburg. Hierdoor is er geen ruimte voor goede alternatieven zoals een gelijkwaardige rijksweg die als omleiding zou kunnen dienen. Met de zogenoemde Minder Hinder – aanpak streven we naar zo min mogelijk hinder voor de weggebruikers en omwonenden.

Slim Plannen, Slim Bouwen, Slim Reizen

Tijdens het plannen en uitvoeren van werkzaamheden aan de A2 Het Vonderen – Kerensheide spelen verschillende belangen een rol. Zo staat veiligheid voorop. Ook economische belangen spelen mee in de duur van het werk en de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Daarnaast streeft Rijkswaterstaat er uiteraard naar dat er zo min mogelijk verkeershinder is voor de weggebruiker en voor de omwonenden. Daarbij maken we gebruik van de Minder Hinder-aanpak. Dit betekent dat wordt ingezet op ‘Slim Plannen, Slim Bouwen, Slim Reizen’, waarbij de samenwerking met regionale partners een belangrijk uitgangspunt is.

Minder Hinder-aanpak begint met Slim Plannen

1 van de adviseurs van het omgevingsmanagement binnen het project is Elvira Janissen. Zij licht toe: ‘De Minder Hinder-aanpak is bedoeld om tijdens de uitvoeringswerkzaamheden aan de A2 de verkeershinder zoveel als mogelijk te beperken op het wegennet. We willen de uitvoeringsperiode liefst zo kort mogelijk houden en tegelijk dienen de werkzaamheden veilig uitgevoerd te worden.

De aanpak van Minder Hinder begint met ‘Slim Plannen’. Dat houdt in dat binnen Rijkswaterstaat rekening gehouden wordt met projecten van andere weg- en spoorwegbeheerders. We betrekken nu al de provincie Limburg, de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein en de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) bij de planning van de verwachte werkzaamheden.

Slim Bouwen

Delen van de A2 worden verbreed en viaducten in en over de rijksweg worden vervangen. De aannemer die straks de uitvoering voor z’n rekening neemt, knipt het werk in delen op en voert het gefaseerd uit. Waar mogelijk gaat hij slim bouwen om zo extra ruimte te creëren voor een optimale verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. Bijvoorbeeld door bij viaducten die vervangen dienen te worden, een tijdelijk viaduct aan te leggen, waardoor het verkeer kan blijven rijden.

Slim Reizen

Janissen: ‘Vanwege de beperkte mogelijkheid voor omleidingen, wordt hinder door filevorming verwacht. Daarom kijken we ook naar Slim Reizen. Rijkswaterstaat weet veel over het weggebruik van de A2. Met de gegevens over het verkeer en de intensiteit ervan, hebben we een goed beeld van hoeveel en welke weggebruikers overdag en ’s nachts gebruik maken van de A2. Die informatie helpt bij het zoeken naar passende mobiliteitsmaatregelen.' Denk bij passende mobiliteitsmaatregelen aan campagnes die weggebruikers motiveren om in bepaalde periodes niet of minder te reizen, een andere route nemen of met een ander vervoermiddel reizen.

Over het goederenvervoer en de logistiek van de bedrijventerreinen nabij de A2 zijn we in gesprek met diverse belangenorganisaties. Zoals de Limburgse Werkgevers Vereniging, de verladersorganisatie evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN). We betrekken ook de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Cumela, de brancheorganisatie voor grond, groen en infra. Zij behartigen de belangen van de agrariërs en kunnen helpen om tijdens de realisatie met hun achterban af te stemmen. En we zijn ook in contact met de uitvoeringsorganisaties Zuid-Limburg Bereikbaar en Roermond Bereikbaar. Zij hebben reeds ervaring met werkgevers- en logistieke aanpak.

Communicatie

Het allerbelangrijkste bij minder hinder is duidelijke en actuele communicatie naar omwonenden, bedrijven en weggebruikers. Het Buurtenplatform A2 is betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Ook nu we richting de realisatie gaan, betrekken wij het platform bij de verdere uitwerking van de Minder Hinder-aanpak’, aldus Janissen.

Een andere communicatielijn is het faciliteren van de weggebruiker met behulp van actuele reis- en routeinformatie die in apps op telefoons en in navigatiesystemen getoond worden.

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide