Nieuwsbericht

A6 nieuwe stap in circulaire ambitie Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 30 maart 2021 - Laatste update: 8 december 2022, 10:54

Voor het groot onderhoud aan de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug zet Rijkswaterstaat een groot aantal innovatieve en duurzame oplossingen in. Denk aan het gebruik van duurzame grondstoffen en hergebruik van materialen. Daarmee sluit het project aan bij de doelstelling van Rijkswaterstaat om per 2030 klimaatneutraal en circulair te werken.

Duurzame werkwijze en grondstoffen

Bij het aanbesteden van het groot onderhoud aan de snelweg A6 daagden we de markt uit om duurzame plannen in te dienen. Dit leidde tot diverse duurzame oplossingen. Zowel in de beoordeling van de oplossingen, als nu in de uitvoering, vormt minimale milieu-impact steeds het uitgangspunt. We realiseren dat op diverse manieren, zoals met duurzaam zoab, elektrische en hybride machines en biobased wegmarkeringen. Bouwbedrijf Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Voor de aan- en afvoer van grondstoffen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieubewust transport. We beperken de uitstoot van stikstof en maken gebruik van biodiesel, een biobrandstof die deels uit plantaardige olie of dierlijk vet wordt gemaakt. Waar mogelijk worden onnodige reisbewegingen voorkomen: het merendeel van het transport rijdt zowel heen als terug met een volle vracht.

We recyclen diverse grondstoffen. Verkeersborden die nog goed bruikbaar zijn, hergebruiken we. Zand en stenen die tijdens de werkzaamheden vrijkomen, recyclen we zoveel mogelijk ter plaatse. Daarnaast gebruiken we duurzaam zoab. Dit asfalt bestaat gedeeltelijk uit oud asfalt dat wordt hergebruikt. Mede hierdoor heeft het totale project zo’n 50 procent minder milieu-impact dan de eerder afgegeven referentiewaarde.

Nieuwe toepassing voor de hoogovenslakken

Een eerder doel was de hoogovenslakken in de bestaande fundering van de snelweg A6 te hergebruiken in de nieuwe fundering. Daarom voerde Rijkswaterstaat afgelopen jaar testen uit. Hieruit bleek dat de milieukundige en technische kwaliteit van deze hoogovenslakken niet voldoen aan de huidige eisen. Daarom voeren we de hoogovenslakken af naar een erkende verwerker. Die reinigt ze en zoekt er een nieuwe bestemming voor. Zodoende wordt 100 procent van de hoogovenslakken hergebruikt.

Groot onderhoud nodig

De onderhoudswerkzaamheden aan de A6 zijn nodig voor een betere doorstroming. Daarnaast wordt de snelweg veiliger en stiller. Rijkswaterstaat vernieuwt deels de fundering en vervangt het asfalt door een geluidreducerende deklaag. Daarnaast worden de duikers (de verbinding tussen 2 wateren) vervangen en de vluchtstroken verbreed.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).