Goeree-Overflakkee beschermd tegen Noordzee

Werkzaamheden

Goeree-Overflakkee beschermd tegen Noordzee

Gepubliceerd op: 10 februari 2021 - Laatste update: 10 februari 2021, 14:50

Rijkswaterstaat is op 10 februari 2021 gestart met de voorbereidingen voor de zandsuppletie op het strand van Ouddorp. Hierdoor is het strand niet toegankelijk op de plekken waar de suppleties plaatsvinden vanaf de week van 15 februari 2021.

Met dit kustonderhoud houden we de kust van Goeree-Overflakkee op zijn plaats. Zo is het eiland de komende jaren weer goed beschermd tegen de zee.

Bijna de Kuip tot de nok vol

In totaal wordt 1,1 miljoen m3 zand van de Noordzeebodem op het strand aangebracht ter lengte van 4,5 km. Dat is vergelijkbaar met het Feyenoordstadion de Kuip bijna tot aan de nok gevuld met zand. Met het zand wordt de kust versterkt en blijft de kustlijn op zijn plaats. De werkzaamheden duren van begin februari tot eind juni 2021 en gaan dag en nacht, 7 dagen per week door. Voor een goede impressie van dit werk kunt u de dronebeelden van de zandsuppleties op Scheveningen 2 jaar geleden bekijken. Elke 5 jaar wordt het strand weer aangevuld met nieuw zand.

Veiligheid voor de wandelaars

Het gebied waar het zand gestort wordt, is vanwege de veiligheid voor strandgebruikers afgesloten voor strandrecreatie. Het overige deel van het strand is vrij toegankelijk. Zodra het strand weer veilig te gebruiken is, wordt dit deel weer vrijgegeven voor recreatie. Om bij werkzaamheden op het strand de hinder voor strandbezoekers en strandpaviljoens te beperken, sluiten we een zo klein mogelijk gebied af. De rest van het strand is gewoon toegankelijk. Ook zijn er passeerstroken langs het werkterrein.

Noodzaak kustonderhoud

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat al 30 jaar de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Om de kust te onderhouden, gebruikt Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand. Dit is vergelijkbaar met 7 keer het Feyenoord stadion de Kuip tot de rand toe gevuld met zand.