Nieuwsbericht

Tweede ronde beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend

Gepubliceerd op: 15 januari 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:44

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen.

Het 2e van de 3 plannen voor deze regio, voor ruim 170 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen in het 2e plan gelden voor ruim 170 woningen langs de volgende rijkswegen: snelweg A1, snelweg A12, snelweg A18, snelweg A30, snelweg A50 en autoweg N35. In de geluidmaatregelenkaart is precies te zien om welke woningen en geluidmaatregelen het gaat.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde, boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. In het 1e plan komen geluidmaatregelen te staan voor woningen in de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Dalfsen, Doetinchem, Epe, Hattem, Heerde, Hellendoorn, Montferland, Oldebroek, Raalte en Zevenaar. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op de hoogte gebracht. De meest voorkomende maatregel is het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek.

Procedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt nu officieel gepubliceerd. Het is te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Bewoners van de betrokken woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

3 plannen

De geluidmaatregelen in Gelderland en Overijssel zijn verdeeld in 3 plannen. Het 3e plan volgt medio 2021.

Geluidmaatregelenkaart

In de geluidmaatregelenkaart op de projectpagina van het MJPG staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidberekening heeft uitgevoerd. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

*Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op de projectpagina van het MJPG staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.