Nieuwsbericht

Zeewier als motor achter een nieuwe economie

Gepubliceerd op: 2 december 2020 - Laatste update: 15 februari 2021, 11:32

Als we het goed aanpakken, zeggen verschillende experts, wordt zeewier de motor achter een nieuwe blauwe economie, waarin natuurlijke bronnen uit zeeën en oceanen worden ingezet voor een duurzame toekomst.

Voor een blauwe economie is geen landbouwgrond nodig, geen zoet water en geen bemesting. Maar voor de eerste zeewiervloot de haven binnenvaart om ‘het groene goud’ aan land te brengen, moet er nog wel wat gebeuren. In de nieuwste editie van trendcahier de Lichtkogel gaan nationale en internationale wetenschappers, adviseurs, ondernemers, ecologen, biologen en bedrijven met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden van zeewier.

Grootschalige zeewierteelt

Wat zal grootschalige teelt van zeewier betekenen voor de (Nederlandse) voedselproductie en de energietransitie? Welke veelbelovende toepassingen van zeewier zijn er nog meer? Hoe zit het met ruimtegebruik, belangen en rechten op de Noordzee? Wat is er nu zo interessant aan zeewier op een biologisch en chemisch niveau? En hoe kan zeewier op een duurzame manier geteeld worden?

Grootschalige zeewierteelt op zee vergt meervoudig ruimtegebruik met aandacht voor natuur, energie en voedsel. De Nederlandse zeewierteelt verder brengen kan niet zonder samenwerking binnen én buiten de sector: tussen ondernemers en overheidsadviseurs, tussen milieuorganisaties en onderzoekers, nationaal en internationaal.

Lichtkogel Experience

Op donderdag 11 maart 2021 van 10.00 - 16.00 uur, tijdens de online Lichtkogel Experience, zetten wij het gesprek over zeewier voort. Hier is volop ruimte om ideeën voor nieuwe oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden voor het voetlicht te brengen, en te bespreken met het publiek.

De Lichtkogeleditie over zeewier is tot stand gekomen in samenwerking tussen North Sea Farmers, Port of Amsterdam, Hortimare, TNO, RVO, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een onafhankelijke landschapsarchitect en Rijkswaterstaat.

Trendcahier de Lichtkogel

Trendcahier de Lichtkogel is een initiatief van Rijkswaterstaat en fungeert als platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving en de consequenties voor de organisatie(s).

De Lichtkogel verschijnt 3 keer per jaar en kent telkens een ander centraal thema. Wilt u een papieren exemplaar van de Lichtkogel ontvangen of deelnemen aan de Experience op 11 maart 2021, stuur dan een mail.