Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt planuitwerking A7/A8 Amsterdam - Hoorn aan Witteveen+Bos

Gepubliceerd op: 1 december 2020 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:24

Rijkswaterstaat heeft de planuitwerking van het project A7/A8 Amsterdam - Hoorn gegund aan advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Bijzonder is dat er tijdens de aanbesteding al vroeg werd overlegd met marktpartijen.

Contractmanager Arno Eversdijk: ‘Rijkswaterstaat werkt toe naar nog meer en eerdere samenwerking met marktpartijen. Deze aanbesteding is daar een prachtig voorbeeld van en past helemaal in de transitie naar een vitale infrasector.’

‘Bij het project A7/A8 Amsterdam - Hoorn verbetert Rijkswaterstaat de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn’, legt Arjan Gerritsen, projectmanager bij Rijkswaterstaat, uit. ‘Daarbij staan de knelpunten op het traject A7/A8 en van en naar de Coentunnel centraal. Op die plekken verbeteren we de doorstroming. Op sommige delen komt een extra rijstrook. Bestaande spitsstroken bouwen we om tot volwaardige rijstrook. Daarnaast stellen we de reserverijstroken van de Coentunnel open.’ Witteveen+Bos bood uiteindelijk de hoogste waarde in prijs en kwaliteit. Daarmee is een belangrijke samenwerkingspartner aan het project verbonden.

Vroege betrokkenheid

De planuitwerking voor het project is op 16 november 2020 gegund aan advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Arno Eversdijk, contractmanager bij Rijkswaterstaat, vertelt dat in deze aanbesteding werd gestuurd op vroege betrokkenheid van marktpartijen. ‘We hebben veel geleerd van de ervaringen met de aanbesteding voor het project A20, waarop helaas geen inschrijvingen kwamen. In onze aanbesteding hebben we ingezet op méér contact voorafgaand aan de aanbesteding, door een marktconsultatie te houden die grotendeels online plaatsvond. Ook tijdens de aanbesteding hebben we veel contact gehad met de marktpartijen, waarbij we individuele inlichtingenrondes hebben georganiseerd.’

De vraag achter de vraag

Anke Springer, projectleider bij Witteveen+Bos, is zeer te spreken over deze aanpak. ‘We mochten aan de voorkant al meedenken. Zo vonden er 2 dialoogrondes plaats. Dat waren goede, open gesprekken. Tijdens het opstellen van onze offerte was er de mogelijkheid om te inventariseren wat de vraag achter de vraag van Rijkswaterstaat was. In de tweede dialoogronde konden we de ideeën aankaarten die we daarbij hadden en daar het gesprek over aangaan.’ Springer noemt nog een voordeel van een open dialoog in de offertefase. ‘We kregen de ruimte om onduidelijkheden in de scope aan te kaarten. Rijkswaterstaat was bereid om onderdelen te verduidelijken of naar een stelpost te verplaatsen. Daarmee konden we als marktpartijen op prijs gelijkwaardiger aanbieden en ging het in de offerte vooral om de aanpak van de kansen en uitdagingen. De focus kwam zo op kwaliteit te liggen.’

Kwaliteit en duurzaamheid

Ook ideeën over (ruimtelijke) kwaliteit en toekomstvastheid wogen mee bij de aanbesteding. ‘De (ruimtelijke) kwaliteit staat voor zowel Rijkswaterstaat als Witteveen+Bos voorop’, vertelt Springer. ‘De kernvraag was: Kunnen we meerwaarde bieden in kwaliteit en duurzaamheid? Ook Rijkswaterstaat heeft nadrukkelijk de ambitie om meer te doen dan alleen het aanleggen van een weg. Duurzaamheid en klimaat, de ruimtelijke inpassing van de plannen, Rijkswaterstaat straalt nadrukkelijk uit hier iets mee te willen. In dit verband werken we als Witteveen+Bos binnen het project samen met de landschapsarchitecten van BoschSlabbers en onze omgevingsmanager van AT Osborne. Zij brengen hun eigen, specifieke kennis in om samen deze ambitie waar te maken.’

Prachtig voorbeeld

Voor Rijkswaterstaat is het project A7/A8 Amsterdam - Hoorn in deze regio, na projecten als de Zeesluis IJmuiden, het project Schiphol-Amsterdam-Almere en het project Zuidasdok, het belangrijkste infraproject van de komende jaren. Dat tijdens de aanbestedingsperiode al aandacht was voor samenwerking en partnership, past helemaal in de transitie van Rijkswaterstaat en marktpartijen naar een vitale infrasector. We werken toe naar nog meer en eerdere samenwerking met marktpartijen. 'Daar is deze aanbesteding een prachtig voorbeeld van,' vertelt Eversdijk trots.