Stremming Stevinsluis in Afsluitdijk wegens spoedreparatie

Werkzaamheden

Stremming Stevinsluis in Afsluitdijk wegens spoedreparatie

Gepubliceerd op: 22 september 2020, 15:55 - Laatste update: 22 september 2020, 15:59

De Stevinsluis bij Den Oever wordt van donderdag 24 september 06.00 uur tot vrijdag 25 september 22.00 uur 2020 gestremd wegens een spoedreparatie. De stremming geldt voor alle scheepvaart.

Vaarweggebruikers kunnen gebruik maken van de Lorentzsluis. Weggebruikers ondervinden geen hinder door de stremming.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat voert een spoedreparatie uit aan de halsbeugellagers van de vloeddeur (Waddenzeezijde) in de schutkolk van de Stevinsluis bij Den Oever. Halsbeugellagers maken onderdeel uit van de ophanging van de deur aan de kolkwand.

De spoedwerkzaamheden bestaan uit het tijdelijk uitnemen van de vloeddeur zodat op het droge het defect aan de beugels kan worden hersteld. Direct na reparatie wordt de vloeddeur weer ingehangen zodat op vrijdagavond 22.00 uur de stremming opgeheven kan worden.

Spoedig herstel is noodzakelijk omdat de schade aan de halsbeugellager bij elke schutting toeneemt. Doorgaan met schutten zou kunnen leiden tot uitval en een langere stremming van de sluis. Ook gaat vanaf 1 oktober het stormseizoen in, en is het noodzakelijk om de stormvloeddeuren voor die tijd weer functioneel te hebben.

Hinder en omleidingen

Voor de scheepvaart

In verband met de werkzaamheden is er op onderstaande data sprake van stremming voor de scheepvaart:

  • Donderdag 24 september van 06.00 uur tot vrijdag 25 september 22.00 uur 2020: stremming voor alle scheepvaart.

Tijdens de stremming moet vaarwegverkeer omvaren via de Lorentzsluis. Houd rekening met langere vaartijden en langere wachttijden. Afhankelijk van het verloop kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Voor het wegverkeer

Weggebruikers ondervinden van deze werkzaamheden geen extra vertraging. Het wegverkeer wordt momenteel al in beide richtingen omgeleid over de Zuidbrug. Hierbij moet rekening worden gehouden met enkele minuten extra reistijd. Deze omleiding staat los van de spoedreparatie. Houd de website vanAnaarBeter in de gaten voor de meest actuele informatie.

Loket Afsluitdijk

Bij meldingen of vragen over de Afsluitdijk kan men terecht bij Loket Afsluitdijk. Dit is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket. Het loket is bereikbaar via telefoonnummer 0800-6040 en e-mailadres loket@deafsluitdijk.nl.

Project Afsluitdijk

Los van deze werkzaamheden wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op de website van De Afsluitdijk.