Nieuwsbericht

Nieuwe editie Lichtkogel over zeewier – het groene goud?

Gepubliceerd op: 23 september 2020 - Laatste update: 23 september 2020, 15:17

In de 1e week van november 2020 verschijnt de nieuwe editie van trendcahier De Lichtkogel. In deze editie staat de in Nederland nog jonge zeewiersector centraal.

Als we het slim spelen, zeggen verschillende experts, wordt zeewier de motor achter een nieuwe blauwe economie, waarin natuurlijke bronnen uit zeeën en oceanen worden ingezet voor een duurzame economie. Daarvoor is er geen landbouwgrond nodig, geen zoetwater en geen bemesting. Maar voor de 1e zeewiervloot de haven binnenvaart om ‘het groene goud’ aan land te brengen, moet er nog wel wat gebeuren.

Eiwitten en energie

Als we vanaf 2030 een kwart van de windparken op de Nederlandse Noordzee zouden inrichten als multi-use zeeboerderij, waarin zeewier in het water tussen de windmolens geteeld wordt, levert dit genoeg zeewier op om in de dagelijkse eiwitbehoefte te voorzien. Dit blijkt uit rekensommen gericht op klimaat, landbouw en economie, die Stichting Noordzeeboerderij in opdracht van de betrokken ministeries uitvoerde. Bovendien kan de reststroom van het zeewier worden ingezet voor biogasproductie.

Wat zal dit betekenen voor de energietransitie en de (Nederlandse) voedselproductie? Hoe zit het met ruimtegebruik, belangen en rechten op de Noordzee? Wat is er nu zo interessant aan zeewier op een biologisch en chemisch niveau? En hoe kan zeewier op een duurzame manier geteeld worden? Met deze Lichtkogel willen we verschillende manieren van kijken naar en denken over de toekomst van zeewier voor het voetlicht brengen.

Over De Lichtkogel

Trendcahier De Lichtkogel fungeert voor Rijkswaterstaat als platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving en de consequenties voor onze organisatie(s). De Lichtkogel verschijnt 2 keer per jaar en heeft telkens een ander thema.

Alle eerdere edities van De Lichtkogel zijn te vinden op de pagina Strategische verkenningen. Heeft u een goed idee voor een thema of onderwerp voor De Lichtkogel? Vul dan het contactformulier De Lichtkogel in.

Wilt u de Lichtkogel ontvangen, stuur ons dan een mail.

Meer nieuws Strategische verkenningen