Verbreding snelweg A2: een kijkje achter de schermen bij team techniek

Interview

Verbreding snelweg A2: een kijkje achter de schermen bij team techniek

Gepubliceerd op: 30 juli 2020

Rijd je nu over de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, dan zie je nog niet veel van de aankomende verbreding. Er worden grote leidingen verlegd en er wordt archeologisch onderzoek gedaan, maar verder gebeurt het werk vooral achter de schermen.

Wat wordt er nu al allemaal gedaan? We vragen het Michel Brouwer van het team techniek.

Waar ben je nu vooral mee bezig?

'Samen met het team omgeving zijn we druk alle wensen en eisen van interne en externe belanghebbenden te verzamelen. Het gaat dan niet alleen over de autosnelweg of lokale weg die we aanpassen, maar ook over beheer en onderhoud van de weg als die straks klaar is. Welke plekken moeten toegankelijk zijn voor onderhoud en wie is tijdens de realisatie verantwoordelijk voor het onderhoud langs de weg? Over dat soort zaken spreken we nu binnen Rijkswaterstaat.'

En waar heb je het over met externe belanghebbenden?

'Ik heb net bijvoorbeeld een gesprek gehad met het Waterschap. Daar spraken we over de sloten en watergangen. Hoe zorgen we ervoor dat die toekomstbestendig zijn. Niet alle sloten hebben straks nog dezelfde omvang. We bespreken hoe groot de capaciteit moet zijn, moet het een natuurlijke oever worden, of is oeverbescherming gewenst en kunnen we bepaalde dingen misschien hergebruiken?

Met gemeenten praten we bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van kavels tijdens de werkzaamheden of over de breedte van fietspaden. De provincie en gemeenten houden voor bepaalde routes al rekening met toenemend gebruik van e-bikes en speed pedelecs (fietsen waarmee je snelheden tot 45 km/h kunt halen). Door het grote verschil in snelheid van fietsers onderling, is ten behoeve van de veiligheid een extra breed fietspad nodig.'

Wat gebeurt er met alle wensen?

'Een ingenieursbureau gaat alle wensen straks analyseren. Daarover schrijven ze dan een zogenoemd honoreringsadvies; is het acceptabel of niet. Daarbij houden ze bijvoorbeeld risico’s, veiligheid en de kosten in het oog. Het projectteam van Rijkswaterstaat bepaalt welke wensen wel en niet geaccepteerd worden.'

Wat gebeurt er met de wensen die geaccepteerd worden?

'Uiteindelijk moet er een aannemer komen die het globale ontwerp in detail uitwerkt en het werk uit gaat voeren. Daarvoor schrijven we een contract waarin we de gehonoreerde wensen vertaald hebben in contracteisen. Aannemers kunnen hun plannen daarvoor indienen. We proberen zo min mogelijk voor te schrijven aan aannemers ‘dit moet je doen’, maar vooral ‘dit mag je niet doen’. Zo laten we aannemers vrij om zelf innovatieve plannen te maken.'

'Bij grote werkzaamheden als dit, moet je ook een keer wegen geheel of gedeeltelijk afsluiten. Misschien een nacht of een weekend, misschien langer. Wij schrijven niet voor wanneer dat moet gebeuren, maar wel wanneer dat niet mag. Is er een groot evenement in een dorp, dan is het bijvoorbeeld niet handig wegen in de buurt af te sluiten. Over een planning en fasering is nu dus nog niets te zeggen, daarvoor moet eerst een aannemer worden gekozen.'

De eisen gaan vooral over de omliggende wegen, niet over de eisen aan de snelweg zelf, klopt dat?

'Ja dat klopt. De eisen die we stellen aan de snelweg, zijn al helemaal uitgewerkt in de planstudie. We weten dat het een snelweg wordt met een breedte volgens de landelijke norm. De afmetingen zijn al bekend, net als bijvoorbeeld de draagkracht en stroefheid. De aannemer bepaalt later welk funderingsmateriaal wordt gebruikt, welke asfaltlagen en dat soort zaken.'

'Verder zijn we bijvoorbeeld bezig met de risico’s in kaart te brengen. Stel dat een aannemer dit of dat gaat voorstellen, wat betekent dat en welke gevolgen heeft dat? Daarnaast maken we ook een eigen faseringsplan, zodat we weten dat de werkzaamheden haalbaar zijn in een bepaalde tijd. Ook welke randvoorwaarde we kunnen voorschrijven, waarbinnen een aannemer zijn werkzaamheden moet uitvoeren.'

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide