Rijkswaterstaat gunt renovatie remming- en geleidewerken bruggen en sluizen in Zuid-Nederland aan DIMCO BV

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt renovatie remming- en geleidewerken bruggen en sluizen in Zuid-Nederland aan DIMCO BV

Gepubliceerd op: 23 juli 2020 - Laatste update: 23 juli 2020, 13:17

Het renoveren van remming- en geleidewerken van 6 bruggen en sluizen in Limburg en Noord-Brabant wordt uitgevoerd door DEME Infra Marine Contractors BV (DIMCO BV). Rijkswaterstaat gunde deze week de opdracht voor deze werkzaamheden, die starten in het najaar van 2020.

Remming- en geleidewerken zijn de (staal)constructies met houten wrijfschotten, die het mogelijk maken dat schepen vlot en zonder schade een brug of sluis passeren. De geleidewerken die een opknapbeurt krijgen zijn van de brug Roosendaalse Vliet (over de Nieuwe Roosendaalse Vliet bij Roosendaal) en de Markbrug (over de Mark in Zevenbergen) én de remming-en geleidewerken bij Sluis Roermond, de oude sluis Panheel, de Wilhelminasluis (in de afgedamde Maas) en Sluis 1 (in het Wilhelminakanaal). De remming- en geleidewerken worden volledig vervangen door nieuwe. Alleen bij Sluis Roermond behouden we de bestaande constructie. Hier vinden conserveringswerkzaamheden plaats en vervangen we waar nodig het wrijfhout.

Aanbesteding op basis van EMVI

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op techniek (afstemming ontwerp en uitvoering) en op duurzaamheid, zoals het (her)gebruik van materialen die vrijkomen binnen en buiten het werk. Het contract met DIMCO BV heeft een looptijd van 2,5 jaar.

Start uitvoering najaar 2020

Rijkswaterstaat is dagelijks bezig met onderhoud aan vaarwegen. Dat is nodig voor een vlotte en veilige doorstroming. De werkzaamheden aan de remming- en geleidewerken bij de 6 bruggen en sluizen in Limburg en Noord-Brabant starten in het najaar van 2020. DIMCO BV werkt gedurende 2,5 jaar aan het herstel van de constructies, zodat ze weer minstens 20 jaar mee kunnen. Op deze manier zorgen we ervoor dat het aan- en afmeren bij bruggen en sluizen ook in de toekomst vlot en veilig verloopt en verkleinen we de kans op onvoorziene stremmingen.