Eiland van Brienenoord: getijdennatuur in de stadsdelta

Nieuwsbericht

Eiland van Brienenoord: getijdennatuur in de stadsdelta

Gepubliceerd op: 27 juli 2020, 17:08 - Laatste update: 23 juli 2020, 17:16

Bij het Eiland van Brienenoord brengt de gemeente Rotterdam samen met onder meer Rijkswaterstaat de oude getijdennatuur terug in de stadsdelta.

Projectmanager Laurence Peels: ‘Dat is fascinerend om te zien, juist ook voor Rotterdammers.’

Peels: ‘Het Eiland van Brienenoord is een groen pareltje in de Nieuwe Maas met uitzicht op de stad Rotterdam. Hier willen we graag de oude getijdennatuur terugbrengen in de stadsdelta. Ook al zit je hier al best ver van de zee, het hoogteverschil tussen eb en vloed is nog 1,5 m. Dat is fascinerend om te zien, juist ook voor Rotterdammers.'

'Daarom combineren we bij het Eiland van Brienenoord natuur en recreatie. Stapje voor stapje maken we de harde oever van steenmeer natuurlijk. Dat maakt het voor planten en dieren makkelijker om zich hier te vestigen. Er komen bijvoorbeeld rustplaatsen voor vissen, zoals zalm, die hier wennen aan de overgang tussen zoet en zout water', vertelt Peels.

'Daarnaast nemen we het Eiland ook op in het Rondje Stadionpark, een recreatieve route van 5 km. Zo wordt de getijdennatuur onderdeel van de hele gebiedsontwikkeling.’

Uitzicht op de stad

Peels: ‘Inmiddels is de uitvoering van het project in volle gang. Op 8 februari 2020, net op tijd voor alles dicht ging door corona, hebben we een geslaagde startbijeenkomst georganiseerd voor bewoners uit de omgeving. Via wandelingen, vertelvaartochten, een informatiemarkt en zelfs een bootcamp lieten we ze kennismaken met het gebied en namen we hen mee in de plannen.’

‘Het was voor sommigen wel even schrikken dat we eerst bomen gingen kappen, maar we hebben uitgelegd dat we dat doen om er iets moois voor terug te brengen. Inmiddels hebben we alweer 250 bomen terug geplant ter compensatie van de gekapte bomen. Bovendien is door het kappen van die bomen het uitzicht op de stad weer terug. Dat hebben de mensen ook ontdekt. Ik heb al heel wat mooie foto’s gezien van een ondergaande zon met de stad op de achtergrond.’‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Slib wegbaggeren

‘Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de toegangsweg naar één van de nieuwe bruggen naar het eiland ter hoogte van de jachthaven. De bestaande brug bij de Veranda naar het eiland wordt aangepast zodat daar alleen nog langzaam verkeer kan passeren', vertelt Peels. 'Dat is een flinke klus, omdat de weg op de plaats komt van een voormalig haventerrein. Daar combineren we werk met werk door bijvoorbeeld meteen ook een elektrisch tankstation aan te leggen.'

‘Tegelijk zijn we aan de westkant van het eiland bezig om slib te baggeren tussen de strekdammen. Dit deel was ooit in gebruik om tunnelonderdelen voor de metro, in en uit te varen. Tussen die strekdammen moet nu grond komen om een talud te maken voor de natuurvriendelijke oevers. Maar op slib zakt die grond weg, daarom verwijderen we dat eerst’, geeft de projectmanager ter verduidelijking aan.

‘In de zomer start vervolgens het werk aan de nieuwe bruggen en de natuurvriendelijke oevers. De meeste activiteiten op het eiland zelf beginnen pas in het najaar 2020, om de natuur in het broedseizoen niet verstoren. In 2021 moet het project helemaal klaar zijn.’

Samen de wereld mooier maken

Bij het Eiland van Brienenoord werkt de gemeente Rotterdam samen met diverse partijen, benadrukt Peels. ‘Denk aan provincie Zuid-Holland, Europa, natuurorganisaties, het Havenbedrijf, en verschillende lokale bedrijven.'

'Met Rijkswaterstaat verbeteren we de ecologische waterkwaliteit met maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Dat levert schoner water op, wat goed is voor natuur en dier. Dat gaat heel goed. We trekken veel samen op, versterken elkaar met onze verschillende netwerken, hebben een open houding naar elkaar toe en leren veel van elkaars werkwijze. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier.’

Meer nieuws Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord