Versteviging damwanden Hollandsche IJsselkering; april-september 2020

Werkzaamheden

Versteviging damwanden Hollandsche IJsselkering; april-september 2020

Gepubliceerd op: 24 april 2020, 08:48 - Laatste update: 24 april 2020, 09:08

Tijdens het onderhoudsseizoen, van april tot en met september 2020, concentreert het onderhoudswerk van Rijkswaterstaat zich bij de Hollandsche IJsselkering op de damwanden.

Behalve conserveren en repareren, verstevigt aannemer De Klerk een aantal damwanden met ankers en plaatst op 1 locatie een nieuwe damwand. De hinder voor de omgeving blijft beperkt.

Planning en hinder onderhoud Hollandsche IJsselkering

De werkzaamheden bij de Hollandsche IJsselkering zijn medio april begonnen en duren tot en met half september 2020. Het wegverkeer ondervindt hiervan geen hinder. Enige geluidshinder is tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. Van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 juni 2020 is de sluis 3 dagen overdag gesloten voor de scheepvaart vanwege het werk aan 2 damwanden in de sluiskolk. De rest van het onderhoudsseizoen veroorzaken de werkzaamheden geen hinder voor de scheepvaart.

Intrillen nieuwe damwand Hollandsche IJsselkering

Bij het magazijn van het complex versterken we de kade met een nieuwe extra damwand. Dit is nodig, omdat daar soms zwaar materieel wordt gelost zoals kranen. De nieuwe stalen damplanken worden over water aangevoerd. De damwand wordt ingetrild met een zogeheten trilblok. Deze methode veroorzaakt minder geluidsoverlast dan heien en trillingen in de buurt. Na het intrillen en verankeren kan de damwand daarna weer 50 jaar vooruit.

Verankering en repareren overige damwanden

De rest van de damwandwerkzaamheden op het complex bestaan uit verankeren, repareren en conserveren. Rond waterniveau brengen we nieuwe ankers aan om de damwanden te verstevigen. Hiermee wordt de levensduur van de damwanden 20 jaar verlengd.

Deltawerken in topconditie

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel beschermt het laagst gelegen deel van Nederland, 6,76 m onder NAP. Dit Deltawerk was als 1e van de 13 klaar. Rijkswaterstaat begon een jaar na de Watersnoodramp (1953) met de bouw; in 1958 was de kering klaar. De monumentale kering fungeert ook als brug en waterweg. Door de Deltawerken in topconditie te houden, blijven ze oersterk en veilig. Rijkswaterstaat voert tot 2023 bijzonder onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering, de Maeslantkering, de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen. We repareren en vervangen onderdelen en we verbeteren de werking. Daarbij kiezen we voor duurzame oplossingen. De keringen beschermen in combinatie met andere maatregelen de inwoners van Zuid-Holland en Zeeland tegen hoogwater.