Onderzoek naar toepassing hergebruik materialen bij Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Nieuwsbericht

Onderzoek naar toepassing hergebruik materialen bij Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Gepubliceerd op: 27 februari 2020

In 2050 wil de Rijksoverheid volledig duurzaam en circulair werken. Dat betekent een minimaal gebruik van grondstof en maximaal hergebruik van materialen. Bij project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) onderzoeken Rijkswaterstaat en Ploegam samen hoe die ambitie werkelijkheid kan worden. Technisch manager Aike van der Nat van Rijkswaterstaat vertelt.

In dit artikel staan enkele uitspraken over geotextiel. Over deze uitspraken kan verwarring ontstaan. In het nieuwsbericht Achtergrondinformatie over het gebruik van geotextiel is alle informatie over de toepassing van geotextiel samengevoegd.

Binnen het project Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en oevers werken Rijkswaterstaat en aannemer Ploegam nauw samen om te bepalen hoe materialen hergebruikt kunnen worden. ‘We doen onderzoek naar de kwaliteit van materialen’, legt Van der Nat uit. ‘Bijvoorbeeld door te kijken naar de korrelgrootte van het aanwezige zand of de sterkte van de stortstenen in en van een krib. Zo bepalen we samen of we die materialen voor de nieuwe, verlaagde kribben kunnen hergebruiken. Als het nodig is, passen we het ontwerp aan om herbruikbaarheid mogelijk te maken.’

Op zoek naar duurzame alternatieven

Geotextiel is een van de materialen die onderzocht worden. Van der Nat: ‘Dat is een soort worteldoek, het zorgt ervoor dat het zand waaruit de kribben bestaan niet wegspoelt. Hoewel we met geotextiel makkelijk en snel kribben kunnen bouwen, scheurt het ook gemakkelijk. Als het in de schroeven van schepen terecht komt veroorzaakt dat schade. En als het dan afbreekt, draagt het ook weer bij aan de plastic soep. Totaal niet duurzaam dus.’

‘Een alternatief voor geotextiel is een dikke laag kleine steentjes over de zandkern, dit heeft namelijk hetzelfde effect. Of we gaan juist voor een ontwerp met extra dik en sterk geotextiel dat ook over 100 jaar nog hergebruikt kan worden. Wat het beste werkt, weten we nu nog niet.’

Inzicht in milieukosten

Ploegam/Tauw, de partij die het ontwerp voor Rijkswaterstaat maakt, moet inzicht geven in de milieukosten van de voorgestelde oplossingen om dit soort afwegingen goed te kunnen maken. Van der Nat: ‘We gebruiken daarbij een rekenmethode waarbij we allerlei milieueffecten meewegen. Soms kost het bijvoorbeeld veel energie en CO2-uitstoot om oude materialen opnieuw bruikbaar te maken. Zo berekenen we voor elke oplossing de milieukosten en bepalen we wat het beste is.’

Goed op weg

‘Binnen dit project combineren we de ambities van Rijkswaterstaat rondom duurzaam en circulair werken met wetenschappelijke kennis over milieukosten, circulariteit (hergebruik) en duurzaamheid. Dat kan, omdat KOP een klein en relatief overzichtelijk project is. Het zou mooi zijn om de ervaring, die we in dit project opdoen, ook in andere projecten toe te passen. Ik denk dat we daar binnen KOP al een heel eind mee op weg zijn.’

Meer nieuws Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers