Ondergelopen Noordwaard: 'Dat is best uniek'

In Beeld

Ondergelopen Noordwaard: 'Dat is best uniek'

Gepubliceerd op: 12 februari 2020 - Laatste update: 14 februari 2020, 10:26

De ontpolderde Noordwaard, bij Werkendam, is sinds 5 jaar een zogeheten doorstroomgebied. De Noordwaard is 1 van de grootste maatregelen vanuit het Ruimte voor de Rivier-programma.

De dijken zijn daar tot 2 m boven NAP. Als het water hoger komt, stroomt het automatisch de polder in dankzij Ruimte voor de Rivier. Dit is zo ingericht dat de wegen en huizen er droog blijven. Op 10 februari 2020 hadden we vanwege de hoge waterstanden in de rivieren door de storm en het springtij voor het eerst een ondergelopen Noordwaard en dat leverde een prachtig schouwspel op.

Onderlopen Noordwaard bijzonder moment

De Noordwaard bewees op 10 februari voor de eerste keer zijn nut. Pieter Beeldman, adviseur water bij Rijkswaterstaat, vertelt: 'Als het water zo hoog komt, dan kan het over de dijk heen stromen. Dat trekt het water uit de Nieuwe Merwede. Dat is best uniek. Het is de 1e keer dat het water door de Biesbosch naar het Hollandsch Diep stroomt.'

Ook Nick Schoone, adviseur waterkwaliteit en –kwantiteit was diep onder de indruk. Aan Omroep Brabant meldt hij: 'Het is een historisch moment. Dit is de 1e keer dat het water over de drempel komt en dat is ook de bedoeling.'

Oogje in het zeil houden

Onze collega's houden zich ter plekke vooral bezig met de snelheid van het water. Met meetapparatuur volgen ze hoe vlot de rivier de Noordwaard instroomde. 'De gegevens vertellen ons of onze computermodellen en berekeningen voor Ruimte voor de Rivier kloppen. Het is voor het eerst dat we die metingen in de praktijk kunnen doen. Sinds de ontpoldering van de Noordwaard, nu 5 jaar geleden, hebben we die kans nog niet gehad. Voor bewoners van het gebied is er ondanks het hoge waterpeil weinig aan de hand', zegt Schoone.

'Dat was het uitgangspunt toen we hieraan begonnen: de mensen moeten hier kunnen blijven wonen en werken. Iedereen is nu gewoon nog bereikbaar en iedereen kan veilig heen en weer. Alleen als het water extreem hoog komt, kunnen polderbewoners 'eventjes' vast komen te zitten. Maar daar hebben ze zelf voor gekozen', zo stelt Schoone verder.

Geplande overstroming Noordwaard

'De overstroming is gepland', zegt Michel de Vos van Rijkswaterstaat. 'Op die manier wordt de druk op dijken in de omgeving van Werkendam minder. Alles gaat zoals het moet. Hier is de Noordwaardpolder speciaal voor ingericht.' De bewoners van het gebied kregen in de ochtend al een waarschuwing van de gemeente. Vooralsnog kozen zij ervoor om gewoon thuis te blijven. ‘Zij vinden het ook wel een mooi beeld om te zien’, zegt De Vos.

Lees meer over hoe Rijkswaterstaat ruimte geeft aan de rivieren.

Vooruitblik

'Nu na 4 dagen kunnen we de staat opmaken van de Noordwaard primeur', memoreert Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. 'Het was goed om te zien dat deze, niet de minste Ruimte voor Riviermaatregel, uitstekend heeft gewerkt. We hebben enige waterstandsverlaging gezien bij Gorinchem en de bewoners van de Noordwaard hebben droge voeten gehouden. Na het stormseizoen gaan we samen met waterschap Rivierenland aan de slag met het opruimen van het zwerfafval. Dan is de Noordwaard weer klaar voor de zomer.'

Luchtfoto’s ondergelopen Noordwaard