Aan de slag met het Eiland van Brienenoord

Nieuwsbericht

Aan de slag met het Eiland van Brienenoord

Gepubliceerd op: 10 februari 2020, 08:51 - Laatste update: 10 februari 2020, 09:01

Zaterdag 8 februari 2020 werd het startschot gegeven voor de werkzaamheden die het komende 1,5 jaar het Eiland van Brienenoord omtoveren tot een aantrekkelijke plek voor mens en dier. Rond de zomer van 2021 is het eiland klaar voor de toekomst door de aangelegde getijdenparken, 2 nieuwe bruggen en nieuwe paden.

Met allerlei activiteiten en een informatiemarkt zijn de werkzaamheden officieel van start gegaan. Zo’n 200 bezoekers deden mee aan verschillende activiteiten zoals met de vertelvaartocht rond het eiland, een wandeltocht en broodplanken zagen. Tegelijkertijd kon de informatiemarkt over de komende werkzaamheden bezocht worden. Met beeldmateriaal werd een impressie gegeven van het toekomstige eiland.

Getijdenparken: op de grens van land en water

Een getijdenpark vormt een geleidelijke overgang tussen de Maas en het eiland. Bij vloed staat het onder water, bij eb valt het droog. In deze leefomgeving kunnen nieuwe, bijzondere planten en dieren leven. Zo doet de spindotter het goed in een modderige omgeving. Verschillende vogelsoorten zoals de lepelaar en de steltloper vertoeven hier graag. In het ondiepe water is er meer ruimte voor vissen, zoals zalm, paling, stekelbaars en hopelijk ooit de steur.

Optimaal genieten van deze bijzondere plek

Om Rotterdammers en andere natuurliefhebbers volop te laten genieten van deze bijzondere plek wordt ook de infrastructuur aangepakt. De bestaande brug wordt vervangen en er komt een 2e brug bij. Het eiland maakt hiermee het Rondje Stadionpark, dat in de komende jaren wordt aangelegd, compleet. Ook op het eiland krijgen de voet- en fietspaden een opknapbeurt en komen er uitzichtpunten en nieuwe paden. In 2021 komen ook de grote grazers weer terug naar het Eiland van Brienenoord.

1700 m natuurvriendelijke oevers

Rijkswaterstaat verbetert vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water de waterkwaliteit van de rivieren voor een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Om dit bereiken voor de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg trekt Rijkswaterstaat op met een groot aantal partners in het programma Rivier als Getijdenpark.

Het programma richt zich op het maximaal benutten van de dynamiek van eb en vloed voor ecologisch waardevolle en recreatief aantrekkelijke gebieden langs deze rivieren. Hier is grote winst in te behalen door leefgebieden te herstellen, vissen ruim baan te geven en het water schoon en gezond te houden. Rijkswaterstaat legt hiervoor natuurvriendelijke oevers aan. Tot 2027 legt Rijkswaterstaat ongeveer 10 km natuurvriendelijke oevers aan langs de Nieuwe Maas en 6 km langs de Nieuwe Waterweg. Met het eiland van Brienenoord scoren we 1700 m aan natuurvriendelijke oevers voor meer flora en fauna in Rotterdam.

Over het eiland van Brienenoord

Het Eiland van Brienenoord heeft een bijzondere historie. Sinds 1943 genieten vele duizenden liefhebbers van het eiland in hun eigen volkstuin. In de jaren 60 zijn de tunneldelen voor de Rotterdamse metro hier gebouwd. De Brienenoordbrug staat ook met 1 been op het eiland. Van de miljoenen automobilisten die over het eiland rijden, zijn er slechts weinigen die voet op het eiland gezet hebben. Deze onbekende, maar zeker niet onbeminde, plek heeft al velen in zijn hart gesloten.

Meer informatie Eiland van Brienenoord

Meer informatie over het project en de plannen vindt u op de website van de Gemeente Rotterdam.