Early Warning van de maand: OK Boomer

Nieuwsbericht

Early Warning van de maand: OK Boomer

Gepubliceerd op: 19 december 2019, 13:12

De teamleden van het programma Strategische verkenningen houden veranderingen in de omgeving van Rijkswaterstaat nauwlettend in de gaten. Deze veranderingen kunnen immers gevolgen hebben voor het werk en de organisatie van Rijkswaterstaat.

Het programma Strategische verkenningen kijkt hierbij onder andere naar ontwikkelingen in de PESTELD-domeinen: Politiek, Economie, Sociaal-maatschappelijk, Technologie, Ecologie en milieu, juridisch (Legal) en Demografie. Om die ontwikkelingen scherper te duiden, worden experts en organisaties buiten Rijkswaterstaat proactief benaderd. De resultaten van deze gesprekken worden weergegeven in korte Early Warning-signalen.

OK Boomer: spanningen op de werkvloer?

Een voorbeeld van een recent Early Warning-signaal gaat over de OK Boomer-hype op sociale media. Voor wie het gemist heeft: OK Boomer is een opmerking van jongere generaties richting starre, conservatieve, betweterige babyboomers en het betekent zoiets als 'whatever, het is goed met je'. OK Boomer kreeg veel aandacht toen de Nieuw-Zeelandse politica Chlöe Swarbrick (25) in haar betoog over klimaatverandering werd onderbroken door een ouder parlementslid die iets zei over haar leeftijd. Zij reageerde vervolgens met ‘OK Boomer!’.

Illustratie van onbegrip

Hoewel de OK Boomer-hype zeker met een korreltje zout moet worden genomen en het voor de meeste mensen eerder vermakelijk is dan een serieus probleem, is het tegelijkertijd een uitstekende illustratie van onbegrip tussen generaties. In dit geval zou dit onbegrip wel eens tot diepe kloven kunnen leiden, aangezien er grote verschillen in aantallen zijn tussen de generaties en er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een generatie opgroeit die het financieel minder goed heeft dan hun ouders. Dat dit een gevoelig onderwerp is, blijkt uit het feit dat zelfs het Sociaal en Cultureel Planbureau werd uitgenodigd om hierover in de Tweede Kamer te komen spreken.

Stapeleffect voor jongere generaties

De Sociaal-Economische Raad publiceerde onlangs het rapport Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019. Hierin wordt beschreven hoe maatregelen zoals het leenstelsel, de strengere hypotheekeisen en het huidige pensioenstelsel, een negatief stapeleffect hebben voor de generaties na de babyboomers. Dit leidt niet alleen tot een kwetsbare sociaaleconomische positie van jongeren, maar ook tot een teruglopend kindertal. Daarnaast lijken jongere generaties zich steeds meer af te keren van het consumentisme van de boomers: ze zoeken naar zingeving in hun werk en vinden secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, belangrijker dan een hoog salaris of een leaseauto.

Generatieverschillen

De verwachting is dat de beroepsbevolking in 2025 voor 25 procent uit millennials bestaat (geboren tussen 1981 en 1995) en voor 20 procent uit Generatie Z (tussen 1996 en 2010). Deze groepen, opgegroeid met digitale technologie en media, werken anders en hebben andere behoeftes dan de oudere generaties. Ze zijn beeldender ingesteld en kunnen goed en snel overweg met nieuwe technologieën. Werkgevers doen er goed aan om op deze generatieverschillen in te spelen, maar dat vraagt ook om nieuwe vormen van management. Daarbij worden traditionele structuren en hiërarchieën steeds vaker vervangen door samenwerkende netwerken en kleinere teams.

Dit artikel is geschreven op basis van signalen uit interviews met experts van het Rijksvastgoedbedrijf, Movares (GenZ) en VU Amsterdam. Het programma Strategische verkenningen van Rijkswaterstaat is benieuwd: wat merkt u in uw (werk)omgeving van deze ontwikkelingen? Hoe zijn ze van invloed op onze organisaties? Laat het ons weten door te mailen naar Strategische verkenningen.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen