Rijkswaterstaat en RCE versterken samenwerking cultureel erfgoed

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat en RCE versterken samenwerking cultureel erfgoed

Gepubliceerd op: 12 november 2019, 16:50 - Laatste update: 12 november 2019, 17:04

Door een nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is voortaan in een vroeg stadium duidelijk of er rekening gehouden moet worden met cultureel erfgoed bij werkzaamheden.

Hierdoor start de samenwerking al voor de realisatie van een project en op die manier wordt het erfgoed beter beschermd en blijft er meer grip op de uitvoering van projecten. Deze nieuwe werkwijze hebben Rijkswaterstaat en RCE maandag 11 november 2019 afgesproken in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Cultureel Erfgoed.

Nieuwe intake

De werkwijze houdt in dat er gewerkt gaat worden met een gezamenlijke intake. Deze intake bestaat onder andere uit een startoverleg en adviesronden. Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken al sinds 1987 samen op het gebied van archeologie, maar de samenwerking wordt nu vernieuwd en uitgebreid van alleen archeologie, naar cultureel erfgoed: (maritieme) archeologie, (gebouwde en aangelegde) monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Hierdoor verbetert de samenwerking aan de voorkant bij de planvorming en bij de uitvoering van aanleg- en beheerprojecten omdat er vooraf inzicht is in het aanwezige cultureel erfgoed en de omgang volgens de wet- en regelgeving. Ook betekent deze werkwijze dat bij aanbestedingen cultuurhistorie en landschap in aanvulling op archeologie expliciet meegenomen dienen te worden.

Integraal advies

Doordat alle belanghebbende partijen in de planvormingsfase van projecten met elkaar in gesprek gaan over de cultuurhistorische waarden in een gebied, kan voorkomen worden dat er een monumentaal gebouw of brug in het gebied ligt waar plotseling rekening mee moet worden gehouden. Dit kan namelijk leiden tot vertragingen of een verkeerde omgang met het monument. Zo kan er eerder en gerichter onderzoek gebeuren en blijft er meer grip op de uitvoeringsfase, waardoor projecten efficiënter kunnen werken. In de komende jaren wordt de nieuwe werkwijze toegepast door middel van een aantal pilotprojecten. Momenteel wordt bekeken bij welke projecten deze werkwijze ingevoerd kan worden.

Ongeschreven geschiedenis bewaren

Het samen kijken vanuit verschillende disciplines naar het culturele erfgoed in een projectgebied gebeurde al eerder. Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met betrekking tot cultureel erfgoed is de archeologische en cultuurhistorische verwachtingskaart van het Maasdal. De kaart is gemaakt voor een zorgvuldige omgang met archeologische vindplaatsen en cultuurhistorische elementen in grote wateropgaven en –projecten, zoals Ruimte voor de Rivier. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat in het gebied enkele oude Maasheggen (mei- en sleedoornheggen) aanwezig zijn. Maasheggen worden al eeuwenlang gebruikt als perceelscheiding en veekering. Omdat deze nu al in beeld zijn, kunnen ze straks in de nieuwe plannen goed worden ingepast. Door op deze manier zorgvuldig om te gaan met cultureel erfgoed, bewaren we de ongeschreven geschiedenis van Nederland.