Hard gewerkt aan Sluis Eefde, inrichting omgeving krijgt vorm

Interview

Hard gewerkt aan Sluis Eefde, inrichting omgeving krijgt vorm

Gepubliceerd op: 21 augustus 2019, 12:29 - Laatste update: 21 augustus 2019, 12:32

Aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) werkt nu al anderhalf jaar aan de bouw van de tweede sluiskolk in Eefde. En het resultaat is te zien: de nieuwe kolk, de dijk aan de IJsselzijde en de voorhavens zijn goed zichtbaar en de deuren zijn geplaatst. Omgevingsmanager Wilco Zeilmaker vertelt wat er in het afgelopen half jaar allemaal gedaan is en wat er nog gaat gebeuren.

Afbouwen van de sluiskolk

‘Het afgelopen half jaar zijn we voornamelijk bezig geweest met de opbouwen van nieuwe betonwanden in de sluiskolk en hebben we daarin aan de kant van het Twentekanaal een zogenaamde woelkelder gebouwd. Deze woelkelder zorgt er straks voor dat het water gelijkmatig de sluis in stroomt als de segmentdeur opengaat. Boven de woelkelder hebben we voor de bouw van de halfronde betonnen wand, waar de segmentdeur in draait, een bekisting speciaal op maat gemaakt. Een knap staaltje van precisie, want deze mocht maar 2 mm afwijken omdat langs de segmentdeur geen water mag lekken', aldus Zeilmaker.

‘We zijn ook begonnen met de bouw van het hart van de nieuwe sluis, vertelt Zeilmaker. ‘Aan de kant van de IJssel tussen de beide sluizen en de Kapperallee hebben we een technische ruimte gebouwd. In deze ruimte staan straks de installaties te staan die onder andere de puntdeuren en het waterpeil in de sluiskolk gaan bedienen.’

Gastles voor basisschoolleerlingen Eefde

Zeilmaker: ‘Dit voorjaar (2019) hebben we samen met Rijkswaterstaat een gastles verzorgt op beide basisscholen in Eefde. In deze gastles hebben we aan de kinderen uitgelegd hoe een sluis werkt. De kinderen hebben op hun beurt weer een opdracht uitgewerkt hoe zij een nieuwe sluis zouden bouwen. Dit leverde creatieve en technische werkstukken op die we tijdens de Dag van de Bouw aan het publiek hebben gepresenteerd.’

De zogeheten segmentdeur is geen gewone sluisdeur: de deur draait weg in de bodem als de sluis opengaat

Plaatsen sluisdeuren

‘Het inhijsen van de puntdeuren eind mei 2019 was een bijzonder moment’, zegt Zeilmaker. ‘De inzet van een 500 tons kraan en het moment dat de puntdeur aan de kraan hangt trekt altijd veel bekijks. Geïnteresseerden konden tijdens het plaatsen van de puntdeuren in restaurant de Sluis of online thuis op de bank live meekijken. Het was mooi om te horen dat bewoners hun bewondering uitspraken hoe de werkzaamheden uitgevoerd werden. Het plaatsen van de segmentdeur op 9 juli trok ook veel aandacht. De zogeheten segmentdeur is geen gewone sluisdeur. De deur draait weg in de bodem als de sluis opengaat. Het voordeel is dat deze deur bij een calamiteit ook tegen de stroming in te sluiten is. Dit draagt bij aan de waterveiligheid.’

Uitgraven voorhavens

In het voorjaar van 2019 zijn we begonnen met het uitgraven van de voorhaven aan de IJsselzijde. Per schip is de vrijgekomen grond afgevoerd richting Almelo met een gemiddelde afzet van 12.000 m3 zand per week. Het uitgraven van de voorhaven kanaalzijde is nog in volle gang. De grond die hier nu vrijkomt gebruiken we weer binnen het werkterrein.

Werkzaamheden Kapperallee

‘Eind april 2019 zijn we gestart met het aanpassen van de Kapperallee, vanaf de aansluiting met de provinciale weg N826 tot aan de T-splitsing met de Boedelhofweg en de Schoolstraat. De veranderingen aan de Kapperallee zijn nodig, omdat we over de nieuwe sluis een brug bouwen en deze moet op dezelfde hoogte liggen als de brug van de oude sluis. Om de nieuwe brug goed aan te laten sluiten, moet de Kapperallee voor een gedeelte opgehoogd worden. Hiervoor hebben voor het broedseizoen 14 bomen moeten kappen. Deze herfst en winter planten we weer nieuwe bomen terug’, geeft Zeilmaker aan.

‘Het komende half jaar ligt de nadruk op het inrichten van de omgeving, zodat bewoners en wandelaars weer gebruik kunnen maken van het gebied'

Aankomende werkzaamheden aan Sluis Eefde

‘Het komende half jaar ligt, naast het afbouwen en testen van de sluis, de nadruk op het inrichten van de omgeving zodat bewoners en bezoekers weer gebruik kunnen maken van het gebied. We gaan het dus weer mooier maken. Straks geven we stap voor stap het gebied weer terug aan het dorp en de bezoekers. Een mooi moment, waar ik wel naar uit kijk’, zegt Zeilmaker.

‘Op 22 september 2019 wordt de nieuwe ingerichte Kapperallee aan de omgeving teruggegeven. Daarna ligt de focus vooral op het noordelijk terrein. Dit wordt weer een gebied waar mensen kunnen wandelen over de nieuwe wandelboulevard langs het kanaal en kinderen kunnen spelen in de speeltuin. Het najaar en begin van het winterseizoen is de ideale periode om de 375 bomen te planten. Over een aantal maanden varen de schepen door de nieuwe sluis. Voor dat dit zover is moeten we eerst nog de oude damwanden langs het kanaal verwijderen, graven we de voorhaven verder uit, verleggen we het Kanaalpad en bouwen we aan de kanaalzijde ook een nieuwe dijk. Boven op het (kloppend) hart van de sluis, de technische ruimte, komt ook nog een mooi uitkijkpunt.’

Meer nieuws Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde