Veiligheid voor alles; onderzoek niet-gesprongen explosieven vluchthaven Gorinchem

Interview

Veiligheid voor alles; onderzoek niet-gesprongen explosieven vluchthaven Gorinchem

Gepubliceerd op: 15 juli 2019 - Laatste update: 26 juli 2021, 12:54

In 2020 wordt de vluchthaven van Gorinchem uitgediept, om er 4 extra overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen te maken. In de zomer van 2019 moeten een waterbodemonderzoek en een onderzoek naar mogelijke niet-gesprongen explosieven (NGE) ervoor zorgen dat het uitbaggeren op een schone en veilige manier kan plaatsvinden.

Hoewel de 'echte' werkzaamheden in de vluchthaven van Gorinchem pas in maart 2020 beginnen, zitten partners Strukton Civiel West en Van den Herik – Sliedrecht nu zeker niet stil. ‘Door veel tijd in de voorbereidingen te stoppen, zorgen we ervoor dat we volgend jaar voor zo min mogelijk verrassingen komen te staan’, legt projectmanager Stefan Rozeboom van Strukton uit. ‘We hebben plannen geschreven, ze afgestemd met Rijkswaterstaat en het proces ingericht. Nu zijn we druk met het ontwerp, dat we in september ter toetsing gaan aanbieden.’

Verontreiniging in de (water)bodem

Voorafgaand aan de werkzaamheden komen er 2 onderzoeken in de vluchthaven. Het eerste betreft een waterbodemonderzoek. ‘Dat is een standaardprocedure bij het uitdiepen van een havenbodem. We willen weten wat er in die grond zit, welke vormen van verontreiniging’, aldus Rozenboom. Mogelijk is de waterbodem verontreinigd met PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen).

‘Dit werd onder andere gebruikt als hulpstof bij de productie van teflon. Het gebruik van deze stoffen is inmiddels verboden, maar op sommige plekken zijn ze nog wel als verontreiniging in de (water)bodem aanwezig. Met de resultaten van het waterbodemonderzoek kunnen we bepalen hoe we de grond op de juiste manier moeten afvoeren.’

Sonarapparatuur voor bodemscans

Het 2e onderzoek heeft wat meer jongensboekcharme. De noordwesthoek van de haven is mogelijk verdacht gebied. Het kan dat er niet-gesprongen explosieven op of in de bodem liggen. Rozeboom: ‘Er is hier in deze regio tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gebeurd. Via bureaustudies laten we onderzoeken of en wat we eventueel aan oud oorlogsmateriaal kunnen aantreffen.’

Als blijkt dat de haven nog steeds als verdacht gebied voor het aantreffen van conventionele explosieven geldt, vindt er onderzoek buiten op het water plaats. Dat zal een specialistische afdeling van Van den Herik op zich nemen. ‘Zij scannen de bodem met een soort metaaldetector. Vervolgens vergelijken ze metalen delen in de bodem met de karakteristiek van conventionele explosieven.’

Stormen

De bedoeling is om in september of oktober 2019, indien nodig, de daadwerkelijke opruiming te organiseren. Later in het jaar is een veel slechtere optie, vanwege de hogere waterstanden en grotere kans op stormen. Rozeboom schetst het scenario: ‘Wanneer we dat precies gaan doen, hangt ook af van wat we vinden. En of we bijvoorbeeld de Explosieve Opruimingsdienst Defensie moeten inschakelen. In februari 2020 beginnen we met de opbouw van het terrein, dan moet alles wat er eventueel ligt, weg zijn. Misschien ligt er niets, maar we moeten het 100 procent zeker weten. Voor de veiligheid van onze medewerkers die in de haven aan de slag gaan, en net zozeer voor alle omwonenden.’