Rijkswaterstaat geeft Hollandsche IJsselkering grote voorjaarsbeurt

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat geeft Hollandsche IJsselkering grote voorjaarsbeurt

Gepubliceerd op: 10 mei 2019, 17:18 - Laatste update: 10 mei 2019, 17:41

Nu het stormseizoen weer voorbij is, knapt Rijkswaterstaat de Deltawerken op, waaronder de Hollandsche IJsselkering.

Naast het jaarlijkse reinigingswerk aan de 2 schuiven en de Algerabrug, vervangen we onder andere een onderdorpel van een van de schuiven, plaatsen we nieuwe camera’s en stopstrepen in de sluis en geven we de brug nieuwe scheepvaartseinen. Dit heeft een aantal keer kort durende hinder tot gevolg voor de scheepvaart.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert VolkerInfra de komende maanden onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering. Zo worden de sluisdeuren uitgerust met nieuwe geluidssignalen en optische seinen. Deze maken de sluis hoorbaar en beter zichtbaar. Op locatie maken we een houten onderdorpel op maat, die de versleten onderdorpel van de bovenstroomse schuif vervangt. De onderdorpel is de houten stootdemper aan de onderkant van de stalen schuif die beschadiging van de schuif voorkomt.

Meer overzicht, meer veiligheid

We plaatsen nieuwe masten met camera’s, waarmee voor brugwachters het zicht op de sluis verbetert. Daarnaast komen er stopstrepen op de wand van de sluizen, waardoor schepen verder kunnen doorvaren. Beide maatregelen zorgen voor een veiliger begeleiden door de schutsluis.

Jaarlijkse grote schoonmaak Algerabrug

In de week van 13 tot en met 17 mei 2019 begint de jaarlijkse grote schoonmaak. Vanaf een ponton in het water spuiten we de Algerabrug schoon en ontdoen we de schuiven van sediment en andere afzettingen, zoals kokkels. Door het reinigen gaan het staal en de conservering (een laag om corrosie te voorkomen) langer mee en staat het Deltawerk er weer mooi bij.

Hinder en stremming Hollandsche IJsselkering

Op 13 en 14 mei 2019 gaan de schuiven van de kering dicht en is de doorvaart eronder gestremd; schepen passeren dan via de naastgelegen sluis. Op 15 en 16 mei moet het scheepsverkeer onder de kering en via de sluis rekening houden met maximaal een halfuur vertraging. Op 17 mei 2019 is er alleen bij de sluis nog hinder, ook hoogstens 30 minuten. Op alle dagen gelden deze stremmingen en hinder tussen 07.00 en 22.00 uur. Het wegverkeer op de brug ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Stormseizoen

Tussen 1 oktober en 15 april is het stormseizoen. Een storm komt in deze periode vaker voor dan in het voorjaar en zomer. In de aanloop naar het stormseizoen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat al het onderhoudswerk aan de Deltawerken is uitgevoerd .

Laagst gelegen stuk Nederland

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel beschermt het laagst gelegen deel van Nederland, 6,76 m onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Dit Deltawerk was als eerste van de 13 klaar. Rijkswaterstaat begon een jaar na de watersnoodramp (1953) met de bouw; in 1958 was de kering klaar. De monumentale kering fungeert ook als brug en waterweg.

Deltawerken in topconditie

Door de Deltawerken in topconditie te houden, blijven ze oersterk en veilig. Rijkswaterstaat voert tot 2023 bijzonder onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering, de Volkeraksluizen, de Haringvlietsluizen en de Maeslantkering. We repareren en vervangen onderdelen en we verbeteren de werking. Daarbij kiezen we voor duurzame oplossingen. Deze 3 keringen beschermen in combinatie met andere maatregelen de inwoners van Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant tegen hoogwater.