Rijkswaterstaat plaatst rivierhout in de Maas

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat plaatst rivierhout in de Maas

Gepubliceerd op: 11 april 2019, 12:34 - Laatste update: 11 april 2019, 13:06

In de week van 1 april 2019 heeft Rijkswaterstaat rivierhout geplaatst in de Maas bij Wellerlooi en Vierlingsbeek. Het rivierhout ligt tussen de kribben, in de stroomrichting en is goed verankerd met binten.

Riviernatuur

Veel ingrepen om de bevaarbaarheid en de bescherming tegen hoogwater te verbeteren hadden een negatief effect op de planten en dieren die in de rivier thuishoren. Rijkswaterstaat zorgt er voor, daar waar het kan, dat de riviernatuur weer meer de ruimte krijgt. Naast herstelmaatregelen zoals natuurvriendelijke oevers en geulen worden ook dode bomen neergelegd. Dit rivierhout is een belangrijke schakel in de voedselketen in de rivier. Zo verbeteren we de flora en fauna in onder meer de Maas.

Veilige plaatsing rivierhout

Vanzelfsprekend houden we rekening met de scheepvaart en hoogwater. Het rivierhout ligt stevig vast met binten en is hier tussen kribben geplaatst. Ook wordt door de richting waarin het hout ligt de doorstroming bij hoogwater niet belemmerd. Meer informatie vindt u op de pagina Rivierhout.