Omleidingsroutes voor aangevaren Paddepoelsterbrug

Nieuwsbericht

Omleidingsroutes voor aangevaren Paddepoelsterbrug

Gepubliceerd op: 27 maart 2019, 10:34 - Laatste update: 27 maart 2019, 10:58

Op 26 september 2018 is de Paddepoelsterbrug aangevaren door een binnenvaartschip. Rijkswaterstaat heeft middels bebording omleidingsroutes ingesteld. Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met het ontwikkelen van een tijdelijke oplossing. Voor de langere termijn wordt gestart met het onderzoeken van verschillende varianten. Eind 2019 ligt er een voorstel voor een voorkeursvariant.

Omleidingsroutes Paddepoelsterbrug

Ter plaatse van de Paddepoelsterbrug zijn middels borden omleidingsroutes aangegeven over de nabij gelegen brug Dorkwerd en de Walfridusbrug. Wandelaars van het Pieterpad kunnen op de website van het Pieterpad terecht voor omleidingsroutes.

Opwaardering hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Het passeren van binnenvaartschepen ter hoogte van de Paddepoelsterbrug leverde al langere tijd een onveilige situatie op omdat de vaarweg ter plekke niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan een hoofdvaarweg.

Het Van Starkenborghkanaal is onderdeel van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. De hoofdvaarweg is een van de belangrijkste waterwegen van ons land en vormt het grootste deel van de vaarweg Amsterdam – Delfzijl. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie.

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Hiermee ontstaat een kanaal van minimaal 54 m breed met dezelfde voorzieningen en een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 m. Zo is schaalvergroting van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de ontlasting van het wegennet en de reductie van co2-uitstoot.

Historie Paddepoelsterbrug

De Paddepoelsterbrug, gelegen over het Van Starkenborghkanaal, ligt aan de rand van de stad Groningen en is gebouwd in 1930 als pontondraaibrug. In 1993 is na een aanvaring het noordelijk landhoofd gerenoveerd en het zuidelijk landhoofd inclusief de paalfundering vervangen. De pontondraaibrug is toen vervangen door een gewone draaibrug. De niet gerenoveerde onderdelen van de brug naderen het einde van hun technische levensduur. De gerenoveerde onderdelen zijn op een termijn van 5 tot 10 jaar aan het einde van hun technische levensduur. De doorvaarthoogte van de brug bedraagt circa 1 m en de doorvaartbreedte 22 m. De brug moest voor elk schip open. Er is geen sprake van een staande mastroute.

Paddepoelsterbrug als fiets- en wandelverbinding

De Paddepoelsterbrug was hoofdzakelijk een fiets- en wandelverbinding die beperkt lokaal verkeer accommodeert. Per dag passeren ongeveer 500 à 600 fietsers de brug. Dit zijn fietsers vanuit de stad Groningen richting Ommeland en vice versa. Dit is zowel woon-werkverkeer als recreatief verkeer. Het recreatief verkeer betreft onder andere wandelaars van het Pieterpad. De Paddepoelsterbrug vervulde alleen een functie voor het gemotoriseerd bestemmingsverkeer.