Extra lange portalen boven de A1

Interview

Extra lange portalen boven de A1

Gepubliceerd op: 29 maart 2019, 10:43 - Laatste update: 29 maart 2019, 10:55

Boven de te verbreden snelweg A1 tussen Deventer-Oost en Rijssen plaatst Heijmans in maart en april 2019 36 nieuwe portalen met elektronische borden om het verkeer te regelen. Hoofduitvoerder Rick Meijer vertelt hoe dat in zijn werk gaat. ‘Hiermee kunnen we het verkeer in goede banen leiden.’

‘Als hoofduitvoerder van het Heijmans-onderdeel Systeemintegratie en Techniek ben ik onder andere verantwoordelijk voor het zogeheten dynamisch verkeersmanagement. Wij zetten een systeem op om het verkeer in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door de maximumsnelheid aan te passen of een rijstrook af te sluiten. De elektronische borden daarvoor, zogeheten led-signaalgevers, hangen aan portalen boven de weg. Wij plaatsen die portalen en zorgen dat ze werken. Het lijken misschien een paar simpele stukken staal, maar daar komt veel meer bij kijken.’

Extra lange portalen snelweg A1

‘De grootste uitdaging bij de portalen voor uitbreiding A1 Oost is de lengte van de liggers: de constructies boven de weg die op de poten komen te liggen en waar we de borden aan monteren. De meeste zijn maar liefst 53,5 m lang. Ze gaan namelijk over de hele weg heen: zowel over de rijbaan van Apeldoorn richting Azelo als over die van Azelo richting Apeldoorn.'

‘Om de liggers boven de weg te kunnen plaatsen, moeten we het verkeer stilzetten. Daarom doen we dat ’s nachts. In de week van 25 tot 28 maart 2019 hebben we in 3 opeenvolgende nachten 11 liggers op hun poten gehesen. Stel je dat eens voor: dan komen er 4 vrachtwagens tegelijk aanrijden met in totaal meer dan 200 m staal. Het gaat dus om speciaal transport. Van zulke auto’s zijn er niet zoveel in Nederland. Die enorme liggers zijn natuurlijk ook zwaar. Daarom plaatst Heijmans de poten op een fundering met blokken beton, zogeheten poeren, van 35 ton per stuk. Die leggen we met een telekraan in een gat van 8 x 5 m breed en 2 m diep. Op enkele plaatsen moeten onder de poeren heipalen komen. Dit is nodig vanwege de opbouw van de bodem op die plaatsen. Het heien van de palen voeren we ’s nachts uit om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. De direct omwonenden hebben we hierover vooraf geïnformeerd. Weggebruikers kunnen in maart en april 2019 dus in de nacht soms een heistelling of kraan langs de weg aan het werk zien.’

Aansturen via kabels

‘Met de portalen alleen ben je er nog niet. We moeten ze aarden en via voedingskasten aansluiten op voeding van een energiebedrijf. In totaal graven we zo’n 40 km kabeltracé. Via een glasvezelnetwerk verbinden we de portalen met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Wolfheze. Daar monitoren ze alles wat er op de weg gebeurt. Lussen in het asfalt registreren de snelheid en de intensiteit van het verkeer. Daarmee bepaalt het systeem of er file staat en kunnen de borden automatisch waarschuwingen geven of de snelheid aanpassen. Is er bijvoorbeeld een vrachtauto gestrand, dan geeft de weginspecteur dat door aan de verkeerscentrale en kunnen ze van daaruit de borden handmatig aansturen.’

Eerst portalen, dan wegenbouw

‘Bij dit project plaatsen we de portalen voordat de wegenbouwers komen. Dat heeft als voordeel dat we de led-signaalgevers alvast kunnen gebruiken om het verkeer aanwijzingen te geven bij het opbouwen van de verkeerssystemen vanaf mei 2019: de wegversmallingen met gele belijning en barriers voor de wegafscheiding. Normaal doen we dat met een soort verplaatsbaar portaal: de Mobiele Rijstrook Signalering (MRS). Dat is nu dus niet nodig.’