Onderhoud jachtensluis in Volkeraksluizen; 26 november 2018 - 3 februari 2019

Werkzaamheden

Onderhoud jachtensluis in Volkeraksluizen; 26 november 2018 - 3 februari 2019

Gepubliceerd op: 22 november 2018, 11:20

De jachtensluis, onderdeel van de Volkeraksluizen, is van 26 november 2018 07.00 uur tot en met 3 februari 2019 20.00 uur gestremd.

Rijkswaterstaat inspecteert en pleegt onderhoudswerkzaamheden aan de werktuigbouwkundige onderdelen van de sluisdeuren, zoals de tandwielkasten en remsystemen. Rijkswaterstaat heeft deze stremming van de jachtensluis (onderdeel Volkeraksluizen) van meer dan 2 maanden in de winterperiode gepland om de recreatievaart zo min mogelijk te hinderen. Jachten kunnen gedurende deze periode gebruik maken van de beroepsvaartsluizen.

Volkeraksluizen

De jachtensluis is gelegen ten oosten van de beroepsvaartsluizen en bestaat uit 1 schutkolk. De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang voor de scheepvaart. De sluizen zijn tussen 1957 en 1967 bij Willemstad gebouwd. In 1974 werd de naastgelegen jachtensluis voltooid. De sluizen scheiden het Hollandsch Diep van het Volkerak. Jaarlijks passeren circa 150.000 schepen.

Onderhoud Hollandsche IJsselkering, Volkeraksluizen en Haringvlietsluizen

Rijkswaterstaat voert tot 2023 bijzonder onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering, de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen. We repareren en vervangen onderdelen en we verbeteren de werking van deze keringen. Daarbij kiezen we voor duurzame oplossingen. De 3 Deltawerken beschermen in combinatie met andere maatregelen de inwoners van Zuid-Holland en Zeeland tegen hoogwater. Door de Deltawerken in topconditie te houden, blijven de keringen oersterk en veilig.