Rijkswaterstaat ruimt 125 m3 zwerfvuil uit de Grensmaas op

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat ruimt 125 m3 zwerfvuil uit de Grensmaas op

Gepubliceerd op: 25 juli 2018, 11:28 - Laatste update: 25 juli 2018, 11:39

Inmiddels is het zwerfvuil, dat de afgelopen weken zichtbaar werd door het droogvallen van de oevers in de Grensmaas tussen Borgharen en Itteren, geruimd. Naar aanleiding van een melding door een natuurfotograaf hierover heeft Rijkswaterstaat actie ondernomen. Ook diverse vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken en bijgedragen aan een schoner rivierbed.

Vanaf de Nederlandse zijde van de rivier heeft Rijkswaterstaat vanaf de oever het gedeelte tussen Borgharen en Itteren geïnspecteerd op grote stukken afval, zoals autobanden, een winkelwagen en een kapotte boot. Vrijwilligers hadden al veel van deze troep geruimd of verzameld. Ook werd er klein afval aangetroffen, zoals plastic, bekertjes, hout en flessen. Rijkswaterstaat heeft een aannemer het overgebleven zwerfvuil laten verwijderen. In totaal werd 125 m3 aan zwerfvuil geruimd. Hier waren meerdere dagen inzet voor nodig. Afhankelijk van de locatie waar de troep werd aangetroffen, is dit handmatig of met groot materieel, zoals een mobiele kraan en verrijdbare container, verzameld. Vandaag wordt het verzamelde afval met enkele vrachtwagens afgevoerd. Onze Zuiderburen hebben toegezegd aan de Vlaamse zijde een inspectie uit te voeren tussen Smeermaas en Neerharen. Zo trekken we gezamenlijk op als één beheerder van de Grensmaas.

Zwerfvuil ruimen

Rijkswaterstaat en de Vlaamse Waterweg zijn samen verantwoordelijk voor een schone Grensmaas. Zwerfvuil zal helaas altijd in de rivieren en kanalen aanwezig zijn, omdat niet iedereen de natuur een warm hart toedraagt. Daar waar het noodzakelijk is, wordt vuilnis uit de rivier verwijderd. Op het moment dat afval een gevaar vormt voor de scheepvaart, dan treedt Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder op. Dat was hier niet het geval, omdat de Grensmaas niet gebruikt wordt door de scheepvaart. Rijkswaterstaat is actief betrokken bij het project Schone Maas. Samen met vertegenwoordigers van waterschap, gemeenten en Natuurbeheer wordt jaarlijks in maart/april een grote zwerfvuilopruimactie gehouden met in totaal zo’n 1800 vrijwilligers. Er wordt dan voornamelijk klein plastic afval geruimd op de oevers van de Maas. Dit gebeurt altijd na het hoogwaterseizoen. Afgelopen voorjaar zijn er zo’n 4200 vuilniszakken van 60 liter zwerfvuil, waaronder veel plastic afval, opgeruimd.

Terugkerend probleem

Omdat we er vanuit kunnen gaan dat we de komende jaren vaker met drooggevallen oevers te maken krijgen, wordt nu bekeken hoe we samen met Schone Maas, in de toekomst snel actie kunnen ondernemen, als er op andere momenten dan maart/april veel zwerfvuil zichtbaar wordt.