Natuur

In verschillende projecten herstellen we leefgebied van planten en dieren. Maar we doen meer voor de natuur; denk bijvoorbeeld aan het inzetten van vleermuisvriendelijke verlichting.

Duurzame projecten natuur

Merwedes: herstel Sliedrechtse Biesbosch

We herstellen bij de Boven- en Beneden-Merwede het leefgebied in de Sliedrechtse Biesbosch. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water.

Self Supporting Rivier Systeem

Self Supporting Rivier Systeem (SSRS) omarmt de natuurlijke dynamiek van riviergebieden in Nederland en stelt het centraal in beheer en onderhoud. Lees meer.

Vleermuisvriendelijke verlichting (batlamp)

Verlichting langs wegen bevordert de verkeersveiligheid, maar zijn een probleem voor vleermuizen. Daarom zetten we sinds 2011 de batlamp in.