Natuur

In verschillende projecten herstellen we leefgebied van planten en dieren. Maar we doen meer voor de natuur; denk bijvoorbeeld aan het inzetten van vleermuisvriendelijke verlichting.

Duurzame projecten natuur

Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

We herstellen het leefgebied van waterplanten en -dieren in en langs de Maas. We richten oevers, beekmondingen en uiterwaarden natuurlijker in.

Herstel leefgebied Sliedrechtse Biesbosch (Merwedes)

We herstellen bij de Boven- en Beneden-Merwede het leefgebied in de Sliedrechtse Biesbosch. Op deze pagina vindt u meer informatie over het project.

Vleermuisvriendelijke verlichting (Batlamp)

Verlichting langs wegen bevordert de verkeersveiligheid, maar zijn een probleem voor vleermuizen. Daarom zetten we sinds 2011 de Batlamp in.

Self Supporting Rivier Systeem

Self Supporting Rivier Systeem (SSRS) omarmt de natuurlijke dynamiek van riviergebieden in Nederland en stelt het centraal in beheer en onderhoud.