Milieukwaliteit

We hebben veel verschillende taken op ons bord. Een daarvan is het behouden en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit.

Wij werken dagelijks aan een duurzame leefomgeving. Zo is ons land ook voor volgende generaties een schone, groene en prettige plek om te leven. Milieu speelt hierbij een belangrijke rol. We verdelen ons werk in 4 categorieën: bodem-, water-, lucht- en geluidkwaliteit.

Bodemkwaliteit

Voldoende land en gezonde bodems zijn belangrijk voor ons welzijn en van groot maatschappelijk belang. Bij duurzaam gebruik blijft de bodem geschikt voor onze levensbehoeften, ook in de toekomst.

Bekijk ook de pagina Thermisch gereinigde grond (TGG) of Informatiepunt Leefomgeving thema Bodem.

Waterkwaliteit

We zorgen voor schoon en gezond water in de grote rivieren, meren, Noordzee en Waddenzee. Dit doen we samen met andere waterbeheerders in Nederland en Europa. We werken aan het continu verbeteren en beschermen de waterkwaliteit.

Lees op deze pagina meer over waterkwaliteit of bekijk Informatiepunt Leefomgeving thema Water.

Luchtkwaliteit

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de luchtkwaliteit langs rijkswegen te verbeteren. Hiermee dragen we bij aan een prettige leefomgeving en het verminderen van gezondheidsrisico’s. Bekijk ook Informatiepunt Leefomgeving thema Lucht.

Geluidkwaliteit

Verkeer kan zorgen voor geluidoverlast. Geluidoverlast kunnen we niet voorkomen, maar wel beheersen. Geluid mag tot een zogeheten geluidproductieplafond gaan. We berekenen ieder jaar of het geluid onder dit plafond blijft. We kijken hierbij naar factoren zoals een nieuw wegdek, verkeerstoename of de wijziging van de maximumsnelheid.

Lees meer op de pagina Geluidkwaliteit of bekijk Informatiepunt Leefomgeving thema Geluid.