Thermisch gereinigde grond (TGG)

Thermisch gereinigde grond (TGG) is vervuilde grond die door middel van verhitting is gereinigd. In het verleden heeft Rijkswaterstaat TGG ingezet als een andere mogelijkheid voor ophoogzand in (grond)werken, dijkprojecten en de onderbouw van (snel)wegen. De afgelopen jaren is het gebruik van TGG regelmatig in het nieuws geweest.

Wat is TGG?

TGG staat voor thermisch gereinigde grond. Deze voorheen zwaar vervuilde grond is door middel van verhitting gereinigd. Soms wordt de verontreinigde grond (voor een deel) gemengd met teerhoudend asfaltgranulaat (TAG). Dat is gebroken asfaltpuin dat vrijkomt bij de sloop van asfaltwegen. Door de grond te verwarmen tot ongeveer 500 graden breken organische verontreinigingen af en worden verwijderd. Hierdoor kunnen we de grond opnieuw gebruiken. Zo verminderen we het gebruik van primaire grondstoffen. Dit zijn grondstoffen die we uit de natuur halen, zoals olie, gas en gesteente.

Impact van toegepaste TGG

Het gebruik van TGG leidde de afgelopen jaren tot vragen. In 2016 en 2017 ontstonden er zorgen om de kwaliteit van de thermisch gereinigde grond. Er bleken bij de Westdijk in Bunschoten verhoogde concentraties van verontreinigende stoffen in de grond aanwezig te zijn. Dit leidde tot verontreinigingen naar de directe omgeving via het grondwater.

Ook bleek dat de TGG gebruikt bij de aanleg van de zeedijk in Perkpolder, verhoogde concentraties van mogelijk gevaarlijke stoffen bevatte. Maar de verspreiding hiervan bleek zo minimaal dat er geen risico is voor mens en milieu.

Landelijke normen

TGG moet voldoen aan de landelijke normen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Bij beide projecten bleek dit niet het geval, terwijl de TGG wel met een certificaat was geleverd. Daarom monitoren we de komende jaren de omgeving van de zeedijk in Perkpolder op de aanwezigheid van stoffen in het grond- en oppervlaktewater.

Meer onderzoek gewenst

Door de situaties bij de Westdijk en zeedijk Perkpolder ontstonden er zorgen over de andere plekken waar in het verleden TGG is gebruikt. Reden voor Rijkswaterstaat om deze plekken te inventariseren en vervolgens een aantal werken te monitoren. Ook besloten we om het gebruik van TGG niet toe te staan, zolang onduidelijk is wat de effecten voor de omgeving zijn.

Door de werken in de gaten te houden, geeft het ons meer inzicht in de mogelijke verspreiding van stoffen vanuit de TGG naar het grond- en oppervlaktewater.

Lees meer over het Monitoringsonderzoek thermisch gereinigde grond.