Luchtkwaliteit

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de kwaliteit van de lucht langs rijkswegen te verbeteren. Hiermee dragen we bij aan een prettige leefomgeving en het verminderen van gezondheidsrisico’s.

De laatste decennia is onze luchtkwaliteit sterk verbeterd. Dit komt door maatregelen als het aanscherpen van emissie-eisen voor nieuwe personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens, het stimuleren van elektrisch rijden en schoner openbaar vervoer. Maar maatregelen blijven nodig om ook de luchtkwaliteit in grote steden en rond intensieve veehouderijen te verbeteren.

Stoffen die luchtkwaliteit beïnvloeden

Er zijn verschillende stoffen die de lucht vervuilen. De belangrijkste zijn stikstofdioxide, fijn stof, koolstofmonoxide, methaan, ozon, ammoniak en zwaveldioxide. Deze stoffen zijn al aanwezig in de natuur, maar komen ook in de lucht door landbouw, verkeer, scheepvaart en industrie.

Effect beplanting op luchtkwaliteit

Het effect van bomen en planten langs de rijkswegen is klein. Deze hebben nauwelijks invloed op de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. De bomen kunnen de luchtkwaliteit naast de weg zelfs verslechteren, omdat ze de luchtstroming vertragen, waardoor de luchtverontreiniging bij de weg blijft hangen.

Video: luchtkwaliteit langs rijkswegen

In de onderstaande animatie leggen we je uit wat luchtkwaliteit is, hoe deze in kaart wordt gebracht en in de gaten wordt gehouden. We vertellen ook wat we kunnen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

(Een animatie.) VOICE-OVER: Dit is Karin. Ze woont met haar man en zoontje naast een snelweg die wordt verbreed. Karin maakt zich zorgen. Kunnen zij en haar gezin nog wel gezond langs deze snelweg blijven wonen als er straks meer verkeer overheen rijdt? Bij Rijkswaterstaat verbreden we bestaande wegen en leggen nieuwe aan zodat Nederland bereikbaar is en blijft. Dat doen we ook voor Karin, zodat zij en alle andere weggebruikers vlot en veilig van A naar B komen. Maar daarnaast willen we dat Karin en haar gezin prettig langs de snelweg kunnen blijven wonen. Daarom houden we de luchtkwaliteit langs de rijkswegen goed in de gaten. Verkeer is overigens niet de enige veroorzaker van schadelijke stoffen in de lucht. Ook vliegtuigen, industrie scheepvaart, pluimveehouderijen en landbouw zorgen voor uitstoot. Het is belangrijk dat alle vervuilers doen wat ze kunnen om te zorgen dat de hoeveelheid schadelijke stoffen niet toeneemt, maar zelfs afneemt. Rijkswaterstaat doet dit samen met andere overheden in het zogenaamde 'Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit', het NSL. Jaarlijks brengt het NSL de Nederlandse luchtkwaliteit door middel van berekeningen in kaart. Daarnaast meet het onafhankelijke RIVM continu op zestig vaste plekken in Nederland de luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat de lucht in Nederland steeds schoner wordt. Daarom geven we vergunningen af voor snellaadpunten voor elektrische auto's langs rijkswegen. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat ook gebruik van elektrische pool-auto's. Blijkt dat op een bepaalde plek in Nederland toch de wettelijke norm in 't geding komt dan worden er maatregelen genomen. Rijkswaterstaat kan dan bijvoorbeeld een scherm langs de weg plaatsen. Zo werkt Rijkswaterstaat aan een betere luchtkwaliteit rondom de rijkswegen in ons land en gaan we voor een schoon en leefbaar Nederland. Voor Karin, haar gezin en voor u. (Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/luchtkwaliteit. Een productie van Rijkswaterstaat, 2018.) AFSLUITENDE MUZIEK