Energie

Door energie te besparen, zoveel mogelijk groene brandstoffen te gebruiken en zelf energie op te wekken in onze projecten, werken we toe naar een klimaatneutrale organisatie.

Duurzame projecten Energie

Windpark op de Tweede Maasvlakte

Rijkswaterstaat wil koploper zijn in verduurzaming en in 2030 energieneutraal zijn. Daarom bouwen we een windpark op de Tweede Maasvlakte.

Projecten Energie op Rijksgrond (OER)

Er zijn inmiddels 20 energieprojecten op grond van Rijkswaterstaat gestart. Hier een overzicht van de projecten en om welke energietoepassing het gaat.

Drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen zijn een mogelijke oplossing om energie op te wekken. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden met andere partners.

Rijkswaterstaat geeft duurzaamheid impuls door 'Laden op zon'

Met het project 'Laden op zon' wordt het op 64 locaties van Rijkswaterstaat, in samenwerking met SPIE, mogelijk om je voertuig te laden met zonne-energie.

Waterkracht uit pompgemaal Born

Bij het watergemaal Born in het Julianakanaal onderzochten we of het mogelijk is om de pompen ‘omgekeerd’ te gebruiken voor energiewinning. Lees hier meer.