Energie

Door energie te besparen, zoveel mogelijk groene brandstoffen te gebruiken en zelf energie op te wekken in onze projecten, werken we toe naar een klimaatneutrale organisatie.

Duurzame projecten Energie

Windpark op de Tweede Maasvlakte

Rijkswaterstaat wil koploper zijn in verduurzaming en in 2030 energieneutraal zijn. Daarom bouwden we een windpark op de Tweede Maasvlakte.

Projecten Energie op Rijksgrond (OER)

Er zijn inmiddels 20 energieprojecten op grond van Rijkswaterstaat gestart. Op de website Energie op Rijksgrond vindt u meer informatie over de energieprojecten.

Drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen zijn een mogelijke oplossing om energie op te wekken. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden met andere partners.

Waterkracht uit gemaal Born

Bij het watergemaal Born in het Julianakanaal onderzochten we of het mogelijk is om de pompen ‘omgekeerd’ te gebruiken voor energiewinning.

Impuls Duurzaamheid door 'Laden op zon'

Met het project 'Laden op zon' wordt het op 64 locaties van Rijkswaterstaat mogelijk om uw voertuig op te laden met zonne-energie.