Windpark Tweede Maasvlakte

Op de harde en zachte zeewering van de Tweede Maasvlakte wordt een windpark gebouwd. Dit windpark, dat op eigen grond van Rijkswaterstaat staat, levert straks 25 jaar betaalbare en duurzaam opgewekte windenergie.

Met windpark ministerie van IenW klimaatneutraal in 2030

Het windpark op de Tweede Maasvlakte is onderdeel van de doelstelling om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2030 klimaatneutraal te maken. Ook helpt het met het doel om meer duurzame energie op te wekken in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse havengebied. Daarnaast draagt dit park bij aan de doelen van het Klimaatakkoord. We verwachten dat het windpark in 2023 actief zal zijn.

Bekijk hier de video over het Windpark Tweede Maasvlakte.

Waarom

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en daarmee Rijkswaterstaat, wil koploper zijn in verduurzaming en in 2030 energieneutraal zijn.
  • Het windturbinepark levert hier een forse bijdrage aan.
  • Zo beschikken we in 2023, 7 jaar eerder dan gepland, over 100% groene elektriciteit.

Hoe

22 onshore windturbines wekken samen 416 GWh groene stroom op

Planning en aanpak

Eneco ontwikkelt het windpark op de Tweede Maasvlakte. In februari 2022 is begonnen met de bouw van de turbines op het strand en de dijk. De planning is dat het park eind 2022 klaar is, waarna het strand weer gebruikt kan worden. Op de website van Windpark Maasvlakte 2 staat meer informatie met een uitgebreide tijdslijn en eventuele hinder tijdens de realisatiefase.

Nieuws