CHARM Programma

De wereld rondom wegverkeersmanagement is in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die je om je heen ziet gebeuren, in de auto en rond de infrastructuur.

Met het programma CHARM speelt Rijkswaterstaat hierop in, zodat we nu én in de toekomst kunnen doen wat de Nederlandse maatschappij van ons verwacht: een veilig en vlot wegverkeer.

Dit doet CHARM met het implementeren van een nieuw ICT-platform voor gebruik in de verkeerscentrales en langs de weg door weginspecteurs en officieren van dienst. Daarmee is CHARM een cruciale schakel in het verzekeren van het wegverkeersmanagement in Nederland.

Gefaseerde implementatie

Het gebruiken van het nieuwe platform gebeurt in fases, beginnend met de fase voor het bekijken en bedienen van camera’s én het bekijken van spitsstroken. De landelijke verkeerscentrale (VCNL) en alle regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat (in Helmond, Utrecht, Wolfheze, Velsen en Rhoon) werken hier al mee.

De tweede fase, voor onder andere het inzetten van de digitale borden (drip’s) langs de weg en het registeren van informatie over incidenten, is in november 2023 geïmplementeerd bij VCNL en verkeerscentrale Zuid-Nederland.

Het nieuwe platform zorgt ervoor dat:

  • de huidige verkeersmanagement functies blijven werken, door oude ICT te vervangen;
  • nieuwe kansen voor beter verkeersmanagement kunnen worden benut, doordat nieuwe digitale functionaliteiten eenvoudig zijn te implementeren;
  • de inzet van mensen en middelen in het verkeersmanagement en in het beheer van de IT efficiënter kan gebeuren.

In technische zin is CHARM een vervanging van 30 applicaties. Maar dat is het saaie antwoord, zou ik bijna zeggen. Het minder saaie antwoord is dat CHARM ons gaat helpen om ook in de toekomst verkeersmanagement op een goede manier vorm te blijven geven. Een aantal systemen zijn 'end of life'. Dat betekent dat het steeds duurder wordt om ze te onderhouden. Dan moet je ze gaan vervangen. Dat vergt meer investering bij aanvang maar als het staat, is het beter te beheren en kun je extra nieuwe mogelijkheden makkelijker toevoegen. Omdat het allemaal op één standaard zit. Die urgentie is nodig gezien de doelstellingen die met CHARM voor ogen staan. We krijgen slimme voertuigen en we krijgen slimme infrastructuur. De vraag is hoe we dat inzetten om de veiligheid, de doorstroming, de leefbaarheid te vergroten. Want dan ben je er niet met alleen slimme voertuigen en slimme infrastructuur. Dat vraagt om slim verkeersmanagement. Daarvoor heb je slimme verkeerscentrales nodig, en daar werkt CHARM hard aan. Het werk wordt ingewikkelder. En we hebben nog best heel veel handwerk op de manier waarop we nu werken. We doen dingen soms dubbel. We hebben heel veel mensen nodig voor wat we nu doen. En wij hopen, door het nieuwe systeem, dat we uiteindelijk meer kunnen doen met hetzelfde aantal mensen dat wij nu hebben. Wij hebben een iPad die ons nu al ondersteunt in ons werk. Wij hebben een iPad die ons nu al ondersteunt in ons werk. En straks met CHARM zullen wij ook een app krijgen waarbij we live informatie kunnen delen met de verkeerscentrale. Nu hebben we niet altijd inzichtelijk wat er aan maatregelen op de weg staat. Kunnen we wel achterkomen door contact met de verkeerscentrale. Maar met die nieuwe app hebben we dat direct inzichtelijk. Een voordeel van CHARM is dat verkeerscentrales elkaar kunnen helpen. 3Dus in tijden van drukte is het mogelijk, straks in het nieuwe systeem om werkzaamheden van elkaar over te nemen. Dat kan nu nog niet, en dat vinden mensen eng. Ze moeten iets gaan doen in een gebied wat ze nog niet kennen. Eén omgeving waar we in één keer inloggen en dan overal bij kunnen, dat zou ideaal zijn. Dat zou een hoop tijd schelen. Als het heel druk is, wil het loginsysteem er wel eens uitklappen of overbelast raken. Daarnaast hebben we verschillende beeldschermen en systemen die niet verbonden zijn, en verschillende toetsenborden. Het komt wel eens voor dat je de verkeerde muis pakt omdat je je gefocust bent op je scherm en reikt, maar dan net de verkeerde hebt. Dat is allemaal vertraging. Straks met CHARM gaat dat op de achtergrond gewoon door en zou dat een enorme ondersteuning voor ons zijn. Zodat we daar minder op hoeven te letten en meer kunnen focussen op het primaire proces. Het veiligstellen van wat er op de weg gebeurt. We zien de laatste jaren dat RWS steeds meer opschuift naar een datagedreven ICT-bedrijf. ICT wordt als geheel voor RWS steeds belangrijker. In het bijzonder voor verkeersmanagement. Dit is echt een groeisector, data voor mobiliteit. Vroeger hadden we alleen de lussen en verkeerscamera's langs de weg. Maar nu apps. Al die apps geven informatie door laten zien waar de auto rijdt en hoe hard, en dat biedt heel veel nieuwe inzichten. En CHARM is dus ook voorbereid voor al die nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkelingen die op ons afkomen zijn dat we steeds meer met data gaan doen. We gaan steeds meer samenwerken met andere overheden, marktpartijen, netwerkpartners. We gaan onze assets slim maken, connected maken. En we willen graag het gedrag van de weggebruiker positief beïnvloeden. Het moet echt een samenwerking zijn, en een goede datastroom van de een naar de ander. Ik zie vooral voor mijn medewerkers een steeds duidelijkere focus op data. Dat betekent ook meer ontwikkeling op dat vakgebied en in de focus die we aanbrengen. We werken samen met Highways England. Die hebben het product ook gekocht. En zo leren we van elkaar. Want het vraagt nog wel wat aandacht om dat de komende twee jaar goed te implementeren. Het is goed om vanuit verschillende invalshoeken te horen hoe er tegen het CHARM programma aangekeken wordt. Het gaat nu echt gebeuren. Het gaat er nu om spannen. Het werk dat verzet is en hoe we dat samen hebben gedaan daar mogen we best trots op zijn. We kunnen elkaar ondersteunen wanneer dat nodig is met CHARM. En dat is tof. Als we een omgeving zouden hebben waarin we in één keer kunnen inloggen en dan overal bij kunnen, dat zou ideaal zijn. Ik heb er zin in. Het is een mooie ontwikkeling. Het kan niet snel genoeg gaan. We zijn de verkeerscentrales van nu klaar aan het maken voor de toekomst. Als je in Europa kijkt, dan horen ons verkeersmanagement en ons areaal, ons hoofdwegennet, bij de top van Europa. Daar mogen we trots op zijn.

Aanleiding

Het belang van CHARM voor een betrouwbaar en efficiënt wegverkeersmanagement en voor betaalbaar beheer en onderhoud van de daarvoor gebruikte systemen is groot. Door het intensieve gebruik van ons wegennet, zijn de eisen die in Nederland aan verkeersmanagement worden gesteld hoog. In het verleden heeft dat geleid tot een stroom van technische uitbreidingen, vaak in losse maatwerkoplossingen.

Daardoor moeten we in de verkeerscentrales nu het werk doen met veel verschillende systemen. Dat is omslachtig en duur in beheer en onderhoud. En als we iets willen veranderen is dat lastig, omdat die systemen een soort spaghetti vormen. Daarbij wordt de werkdruk in de centrales hoger door de toename van het areaal en van het aantal incidenten.

CHARM gaat ons helpen om ook in de toekomst verkeersmanagement op een goede manier vorm te blijven geven

Robert-Jaap Voorn, directeur Wegverkeersmanagement

Samenwerking

In het CHARM programma werken Rijkswaterstaat en Highways England aan toekomstbestendig verkeersmanagement. Beide willen met hetzelfde aantal mensen efficiënter en flexibeler werken in hun verkeerscentrales.

In het programma CHARM werken zij samen aan de implementatie van een bestaand verkeersmanagement platform: DYNAC, een Advanced Traffic Management System (ATMS) van Kapsch TrafficCom.

Innovatieve functies

Rijkswaterstaat en Highways England willen nieuwe functies in het verkeersmanagement aanzienlijk kunnen opnemen. Om de ontwikkeling van deze functies te stimuleren en om aan te tonen dat ze te combineren zijn met Dynac, is project CHARM PCP (Pre-Commercial Procurement) uitgevoerd. 

6 pilotmodulen zijn opgeleverd, waarbij is aangetoond dat ze goed gecombineerd kunnen worden met het verkeersmanagement platform ATMS DYNAC.

Scope Rijkswaterstaat

In de huidige scope van het CHARM programma vallen alle regionale wegverkeerscentrales, verkeerscentrum Nederland en de circa 300 toekomstige gebruikers (onder andere wegverkeersleiders, weginspecteurs, officieren van dienst en adviseurs verkeersmanagement). 

Het nieuwe platform sluit aan op de huidige, bestaande wegkantsystemen.

Onderliggende pagina's