CHARM ontwikkeling

Een aantal bediensystemen zijn 'end of life'. Dat betekent dat het steeds duurder wordt om ze te onderhouden. De systemen moeten dan worden vervangen en dat vergt een grotere investering bij aanvang. Maar als het staat, is het beter te beheren en kunnen nieuwe functionaliteiten makkelijker worden toegevoegd. 

Dit is essentieel voor future-proof verkeerscentrales. Het project CHARM ontwikkeling regelde de aanbesteding, keuze en koop van het 'advanced traffic management system' en zorgt nu dat het DYNAC-platform klaar is voor implementatie in alle wegverkeerscentrales.

CHARM-verkeerscentrale

Standaard softwarepakket

Het standaard softwarepakket DYNAC wordt geconfigureerd en op onderdelen uitgebreid totdat het de relevante Rijkswaterstaatbedrijfsprocessen (netwerkdiensten) in de verkeerscentrales uniform kan ondersteunen en de geïdentificeerde applicaties kan vervangen.

Het nieuwe verkeersmanagement gaat van circa 20 systemen naar 1 landelijk, uniform platform. Uitgangspunt is dat de huidige dienstverlening naar de weggebruikers gehandhaafd blijft. Het platform draait voor Rijkswaterstaat in het Overheidsdatacenter waarop alle wegverkeerscentrales worden aangesloten.

Bekijk de video over ATMS DYNAC

Regionale samenwerking

De dienstverlening aan en samenwerking met regionale en landelijke partners zal gehandhaafd blijven. Daartoe koppelen we de netwerkmanagementsystemen van partners aan DYNAC. 

Door de koppeling met ATMS DYNAC krijgen de regionale partijen een meer uniforme samenwerking met Rijkswaterstaat. Daarom is een goede afstemming met samenwerkingspartners in de wegverkeersmanagementketen over timing en consequenties een belangrijk onderdeel van het project CHARM ontwikkeling.