CHARM ATMS

Een aantal systemen zijn 'end of life'. Dat betekent dat het steeds duurder wordt om ze te onderhouden. De systemen moeten dan worden vervangen en dat vergt meer investering bij aanvang. Maar als het staat, is het beter te beheren en kunnen extra nieuwe functionaliteiten makkelijker worden toegevoegd.

Dit is essentieel voor future-proof verkeerscentrales. Het ATMS-project regelde de aanbesteding, keuze en koop en nu de implementatie van het ATMS DYNAC-platform in alle wegverkeerscentrales.

CHARM-verkeerscentrale

Standaard softwarepakket

Het standaard softwarepakket DYNAC wordt geconfigureerd en op onderdelen uitgebreid totdat het alle relevante Rijkswaterstaatbedrijfsprocessen (business services) uniform kan ondersteunen en de geïdentificeerde applicaties kan vervangen.

Het nieuwe verkeersmanagement gaat van circa 20 systemen naar 1 landelijk, uniform platform. Uitgangspunt is dat de huidige dienstverlening naar de weggebruikers gehandhaafd blijft. Voor Rijkswaterstaat zal het platform gaan draaien in het Overheidsdatacenter waarop alle wegverkeerscentrales worden aangesloten.

Bekijk de video over ATMS DYNAC

Regionale samenwerking

De dienstverlening aan en samenwerking met regionale en landelijke partners zal gehandhaafd blijven. 

Door de koppeling met ATMS DYNAC krijgen de regionale partijen een meer uniforme samenwerking met Rijkswaterstaat. Daarom is een goede afstemming met samenwerkingspartners in de wegverkeersmanagementketen over timing en consequenties een ander belangrijk onderdeel voor Rijkswaterstaat.